Duurzaamheidsonderzoek Consumentenbond Steeds meer aandacht voor echt

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Steeds meer mensen kiezen voor groene stroom. Maar hoe groen is de stroom die zij afnemen nu echt? In het duurzaamheidsonderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE wordt dit ieder jaar uitgezocht. Dit jaar kregen 5 energiebedrijven een 10, dat zijn er evenveel als vorig jaar. Het duurzaamheidsrapport is nu in te zien en laat tevens zien hoe groen de stroom is die de consumenten afnemen.

Hoe groen is de stroom?
Al acht jaar op rij wordt onderzocht hoe groen de stroom is die de verschillende aanbieders leveren. Adverteren met groene stroom doen ze allemaal, maar bij veel leveranciers is de groene stroom slechts een beperkt percentage van de gehele productie. Of mag de stroom die wordt geleverd wel groen genoemd worden, maar is deze in praktijk niet zo groen. Zo mag stroom die wordt ‘vergroend’ met certificaten uit bijvoorbeeld Noorwegen nog steeds ‘groen’ genoemd worden, terwijl dit niet zo is. Of kopen leveranciers alleen stroom in en verkopen deze verder, zonder daadwerkelijk bij te dragen aan de productie van meer echte groene stroom in Nederland.

Energieleveranciers
Dit jaar kregen 5 energieleveranciers het cijfer 10; Pure Energie, OM | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam en Powerpeers. Als enige kreeg Pure Energie voor het achtste jaar op rij, zo lang het onderzoek bestaat, een 10. Lisanne Boersma van WISE, een van de opdrachtgevers van het onderzoek: “Het duurzaamheidsonderzoek is het meest volledige en genuanceerde onderzoek op dit vlak, omdat we niet alleen kijken naar de stroom die wordt geleverd, maar ook hoe die is opgewekt. Pure Energie scoort al acht jaar op rij een 10 in ons onderzoek omdat ze zelf haar stroom opwekt en investeert in nieuwe energieprojecten. Zo draagt Pure Energie bij aan de energietransitie.”

Via een speciale tool kunnen consumenten per energieleverancier bekijken wat de impact is van de stroom die hun leverancier levert.

Bron: Pure Energie