Economen Tijd voor ingrijpende keuzes door het nieuwe kabinet

Sylvester Eijffinger, Roderick Munsters, Harrie Verbon en Herman Wijffels geven vanmiddag op Tilburg University commentaar op de troonrede en blikken vooral vooruit naar de uitdagingen voor het komende kabinet. Met de VVD en PvdA in het nieuwe kabinet is het moeilijk te voorspellen welke keuzes gemaakt zullen gaan worden op de grote portefeuilles, maar één ding is zeker: het kabinet kan niet anders dan ingrijpende keuzes te gaan maken en gedurfde maatregelen te nemen, stellen de economen in Tilburg.

Sylvester Eijffinger

, hoogleraar Monetaire Economie aan Tilburg University:

“Het nieuwe kabinet moet een open ondernemerscultuur creëren. Alleen dan komt er innovatie en groei. Weg met al die concurrentiebelemmerende regels en subsidies die de gevestigde partijen beschermen op de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt, in het onderwijs en in de technologie. Maak ruimte voor de uitdagers van de concurrentie, zoals kleine bedrijven en voor hoogopgeleide immigranten. Alleen zo creëren we innovatie en daarmee groei. Laat het nieuwe kabinet dit onderwerp onaangeroerd, dan zal Nederland verder terrein verliezen.”

Roderick Munsters, CEO van Robeco:

“Economisch herstel is voor Nederland een kwestie van de lange adem. Een snelle oplossing van de schuldencrisis in de eurozone bestaat niet. De oorzaak, de scheve handelsbalans tussen het noorden en het zuiden, kan alleen worden weggenomen door de concurrentiekracht van de Zuid-Europese landen te verhogen. Dat vergt ingrijpende maatregelen in de economie.”

Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan Tilburg University:

“Met de almaar oplopende zorgkosten is het nu tijd voor ingrijpende keuzes, en snel. Houden we vast aan marktwerking in de zorg, zoals de VVD wil, of gaan we terug naar het budgetteren, zoals de PvdA wil? Het eerste zorgde voor torenhoge zorgkosten, het tweede voor stijgende wachtlijsten. Mijn advies: denk aan maatregelen als het verbieden van fusies tussen zorgverzekeraars, of alle medische specialisten in loondienst zetten. Het is ook nodig om meer nog dan nu naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen te kijken. De ervaringen met het negatieve advies over medicijnen tegen de ziekte van Pompe laten zien dat daar nog veel te winnen valt.”

Herman Wijffels, econoom en hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht:

“Een nieuw kabinet moet alle (financiële) instrumenten die de overheid heeft inzetten om duurzaam gedrag te bevorderen en verspilling te bestraffen. We ruilen de wegwerpeconomie dan in voor een circulaire economie.”