Economische emotiebarometer stabiel, consumptie trekt niet aan

Actualiteiten > Financieel

(643 artikelen)

De Nederlandse consument voelde zich in het eerste kwartaal van 2011 ongeveer net zo positief over zijn financiële situatie als een kwartaal geleden. Nadat de economische emoties in 2010 aantrokken, is er nu sprake van stabilisatie. Alleen onder jongeren tot 24 jaar zien we een sterke opleving. De consumptie trekt nog niet aan: de plannen voor de aankoop van huizen en auto’s liggen op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Dat blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2011 van het TILCOM-onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder Nederlandse consumenten.

De verhouding tussen positieve en negatieve gevoelens over de financiële toekomst uitgedrukt in de Ecomotion-index (de economische emotiebarometer) kwam uit op 35,2; in september was dat nog 33,4 en een jaar geleden 31,8. Op dit moment scoort 25,0 procent van de consumenten negatief op de index, zij ervaren meer negatieve dan positieve gevoelens. In het vierde kwartaal van 2010 lag dit percentage pessimisten nog iets lager (24,4 procent) Onderzoekster Jorna Leenheer: ‘Ondanks dat de economische emoties zich gemiddeld stabiliseren, zien we toenemende verschillen tussen Nederlanders. Vooral Nederlanders tussen 45 en 55 jaar voelen zich minder positief over hun financiële toekomst.’

Jongeren ongekend positief
Opvallend is dat de index sterk gestegen is in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar, van 48,6 naar 54,1. De jongste leeftijdgroep scoort al vijf kwartalen hoger dan alle andere leeftijdscategorieën, maar springt er steeds positiever uit. De hoge score geldt zowel voor jongeren die bij hun ouders wonen (54,6) als voor zelfstandig wonende jongeren (53,5).
Tegelijkertijd zien we dat groep van 45 en 54 jaar pessimistischer wordt. Deze leeftijdsgroep scoort 26,6 op de index, terwijl dat vorig kwartaal nog 30,0 was.

Aankoopplannen blijven steken
De onderzoekers vinden nog weinig tekenen voor herstel van de consumptieve bestedingen van duurzame goederen. Zo is de kans dat een Nederlands huishouden een huis gaat kopen in de komende twaalf maanden 5,1%, een jaar geleden lag dat percentage nog exact op hetzelfde niveau. De kans om een auto te kopen is 6,8%, dat was vorig jaar nog 7,9%. Ook voor apparatuur, interieur, restaurantbezoek, kleding en vrijetijdsuitgaven zien we de consumptieplannen niet aantrekken.

Over TILCOM
Sinds september 2009 peilt de Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM) driemaandelijks de emoties van ruim 2.500 Nederlanders over de economie en stelt een economische emotiebarometer op. Het onderzoek is een samenwerking tussen CentERdata en de Tilburg School of Economics and Management van de Universiteit van Tilburg.