Europese goedkeuring alzheimermedicijn Aducanumab erg onzeker geworden

De toelating van het nieuwe alzheimermedicijn aducanumab (merknaam Aduhelm) op de Europese markt is erg onzeker geworden. Woensdag 17 november bracht de adviescommissie van de Europese medicijnautoriteit EMA een negatief advies uit. Gewoonlijk neemt de EMA dit advies over. Het definitieve besluit volgt over een aantal weken, naar verwachting voor 17 december.

Het negatieve advies volgt op felle discussies van artsen en wetenschappers wereldwijd, na de toelating van het middel op de Amerikaanse markt. Veel experts vinden de waarde voor de patiënt onvoldoende bewezen en dat de bijwerkingen van het middel daar niet tegenop wegen. Alzheimer Nederland volgt de discussie op de voet.

Voor veel mensen die nu met de ziekte van Alzheimer te maken hebben voelt dit natuurlijk als een enorme tegenvaller. Maar de veiligheid van de patiënt staat voor iedereen voorop. Op dit moment zijn er veel twijfels. Onafhankelijk van de uiteindelijke uitspraak van de EMA blijven wij voorstander van meer onderzoek. De vragen of en zo ja voor wie aducanumab van meerwaarde is, moeten met meer zekerheid beantwoord worden.

Dinant Bekkenkamp is teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland