Evenveel Nederlanders met tablet als vaste computer en 65-plussers mak

Eind 2014 is voor het eerst het aantal Nederlanders in de leeftijd 13+ dat een tablet bezit, net zo groot als het aantal Nederlanders in het bezit van een vaste computer (beide 61%). Het aantal Nederlanders met een vaste computer daalt van 8.3 miljoen (65%) in december 2013 naar 7.9 miljoen (61%) in december 2014. Dit, terwijl het aantal Nederlanders in het bezit van een tablet met acht procent groeit naar 7.9 miljoen (61%).
Het aantal laptopbezitters is met ruim 10 miljoen (77%) nog wel steeds groter dan het aantal tabletbezitters. Het aantal smartphone bezitters groeit naar bijna 10 miljoen Nederlanders (76%). Het aantal jongeren (13-17 jaar) met een Facebook account neemt voor het eerst af van 87% in december 2013 naar 81% in december 2014. Het aantal Nederlanders met een Instagram account neemt toe van 9% naar 13% en het aantal Pinterest accounts verdubbelt van 5% naar 10%.

Dit blijkt uit resultaten van het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’ die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Tablet
In 2013 groeide het aantal tabletbezitters in een jaar tijd nog met zo’n 19%, eind 2014 zien we een groei van 8% ten opzichte van eind 2013. Inmiddels is de tabletmarkt zich dus aan het stabiliseren. Onder ouderen (65+) neemt het tabletbezit nog wel toe van 43% eind 2013 naar 56% eind 2014. Wat betreft de wijze waarop men de tablet gebruikt, zien we weinig veranderingen ten opzichte van eind vorig jaar.

Smartphones
Het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit, neemt toe met 9 procent ten opzichte van eind 2013. Bijna 10 miljoen Nederlanders (76%) is op dit moment in het bezit van een smartphone. 65+’ers zijn met een stijging van 16% aan een tweede inhaalslag begonnen; 45% van de 65+’ers bezit eind 2014 een smartphone (t.o.v. 29% eind 2013). Onder jongeren (13-34 jaar) is de smartphone penetratie inmiddels al 95%.
De smartphone wordt steeds meer gebruikt voor het lezen van dagbladen en boeken en het kijken naar televisieprogramma’s. In december 2013 las 29% de krant via de smartphone, in december 2014 is dit 33%. Het lezen van boeken steeg in deze periode van 5% naar 7% en in december 2014 keek 14% tv via de smartphone ten opzichte van 8% in december 2013.

Social Media
De traditionele social media als Facebook, Twitter en LinkedIn blijven qua aantal Nederlanders met een actief account stabiel. Wel zien we voor het eerst het aantal jongeren (13-17 jaar) met een Facebook account afnemen van 87% eind vorig jaar naar 81% eind 2014. Het aantal jongeren met een Instagram account (48%) neemt juist toe met 14%. De toename in Instagram accounts zien we terug binnen vrijwel alle leeftijdsgroepen; 13% van alle Nederlanders heeft een Instagram account t.o.v. 9% eind 2014. Ook het aantal Nederlanders met een Pinterest account neemt toe, van 5% eind 2013 naar 10% eind 2014.


Over het onderzoek Trends in Digitale Media
Het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’ is uitgevoerd door GfK in samenwerking met KVB-SMB, PMA, RAB en SPOT. De steekproefbestaat uit 1007 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 13.070.000 internetters. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen, en specifiek voor het gebruik van media.Het totale onderzoeksrapport is voor € 995 te verkrijgen. De module Trends in Digitaal Entertainment met resultaten over het gebruik van video on demand en/of streaming muziek verschijnt in januari 2015.