Ex-laaggeletterde Gormah schreef haar eigen verhaal om anderen te helpen – 50plusser Magazine

Gormah Dade, boekpresentatie
Gormah Dade, boekpresentatie

Gormah Dade vluchtte vanuit Liberia naar Nederland. Dat lukte omdat ze trouwde met Ben, een Nederlander. Ze kon niet lezen en schrijven. Ben buitte dat uit en liet haar een lening ondertekenen van 50.000 euro. ‘’Onderteken nooit een contract wat je niet kan lezen’’, zegt. Als ex-analfabeet presenteerde ze op 8 september haar boek: ‘’Gormah Dade: het verhaal van een vechtster.”

Gormah Dade, boekpresentatie
Gormah Dade, boekpresentatie

Gormah Dade (48) was niet de enige analfabeet of laaggeletterde in Nederland. Liefst 2,5 miljoen volwassenen worstelen met lezen, schrijven en rekenen.Prinses Lauretien nam daarom op 27 mei 2004 het initiatief tot de stichting Lezen & Schrjven.

Indrukwekkend levensverhaal
e Gormah Dade is dankzij haar taalles inmddels goed thuis in het Nederlands. Ze schreef haar indrukwekkende levensverhaal op. Daarmee wil ze laaggeletterden inspireren om ook te leren lezen en schrijven. Want niemand is te oud om te leren.

Wereldalfabetiseri ngsdag
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en Stichting Lezen en Schrijven publiceerden het boek op 8 september. Op deze Wereldalfabetiseringsdag, vond ook de presentatie plaats van ‘Gormah Dade – verhaal van een vechter’. De Nationale Postcode Loterij maakte de publicatie mede mogelijk. Met de boekpresentatie startte Stichting Lezen en Schrijven de Week van lezen en schrijven.

Verhaal
Gormah beschrijft hartverscheurende gebeurtenissen tijdens de oorlog in haar geboorteland Liberia. Na het overlijden van haar man werkte ze hard om de schuld van 50.000 euro af te betalen.Ook voedde ze twee zoons op.
Haar verhaal gaat daarom vooral over doorzettingsvermogen. Ze leerde lezen en schrijven. Als Taalambassadeur voor Stichting Lezen en Schrijven inspireert ze laaggeletterden hulp te zoeken bij het vinden van een taalcursus.

Gormah, ex-laaggeletterde en schrijver:
“Mijn hele levensverhaal zit in het boek. Ook hoe ik heb leren lezen en schrijven. Die taallessen hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Of ze nu Nederlands als eerste of als tweede taal hebben. Tegen iedereen zeg ik: ga naar school. Het verandert jouw leven. Je wordt zelfstandiger, je durft en kan meer te ondernemen dan vroeger.”

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:
“Het verhaal van Gormah is een voorbeeld voor velen. Dat ze niet kon lezen en schrijven, had grote gevolgen. Na de taallessen merkt ze de verandering in haar leven. Haar boek kan een steun in de rug zijn voor anderen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.”

Ralf Beekveldt, directeur Eenvoudig Communiceren:
“Onze missie is tweeledig. Het toegankelijk maken van lees- en lesmateriaal voor iedereen die niet zo makkelijk leest. Én het ondersteunen van de aanpak van laaggeletterdheid door het publiceren van verhalen die een eyeopener zijn voor pers en politiek. Gormah’s levensverhaal is zo’n eyeopener!”

Over Stichting Lezen en Schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op geldzaken is dan lastiger.
Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. Daarom ondersteunen we organisaties met advies, lesmateriaal en trainingen. Via campagnes, zoals de Week van lezen en schrijven, maakt de stichting laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. Zodat iedereen kan meedoen.

Bestellen
Gormah Dade – het verhaal van een vechter is te bestellen bij de boekhandel (ISBN: 9789086967179). De prijs is 10 euro.


Artikel links


Geschreven door MarianVisservanKlaarwater
9 september 2022 06:24