Expositie Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten

Paul Rem voor het portret van (toen nog) prinses Wilhelmina van David Bles uit 1897. Een bruikleen van Paleis Het Loo Apeldoorn/Koninklijke Verzamelingen Den Haag.
Paul Rem voor het portret van (toen nog) prinses Wilhelmina van David Bles uit 1897. Een bruikleen van Paleis Het Loo Apeldoorn/Koninklijke Verzamelingen Den Haag.

Paul Rem opende op zaterdag 11 juni de expositie ‘’Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten”. ‘’Het huis Oranje-Nassau heeft altijd een sterke band gehad met Brielle’’’, zegt Paul Rem. De expositie is te zien in Historisch Museum Den Briel tot en met 28 augustus 2022

Volgens Rem zijn alle Oranjes een of meerdere keren in Brielle geweest. Zo opende koning Willem Alexander op 24 maart 2022 het herdenkingsjaar 1572. Dit gebeurde in de Catharijnekerk. Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon traden hier op 12 juni 1575 in het huwelijk.

16e– 17e eeuw
Volgens Rem kon Brielle in de 16 en 17e eeuw uitgroeien tot de belangrijkste havenplaats van de Nederlanden. ‘’Evenals Rotterdam ligt ze aan de monding van de Maas. Ook qua politiek en economie had ze kunnen wedijveren met haar.’’
Zo ver kwam het niet. Wel ontwikkelde Brielle zich tot het stadje van het Huis Oranje Nassau. Wat dat betekende ontdek je tijdens de expositie.

Verloren gewaand
Blikvanger is een verloren gewaand portretje van Willem Oranje. Het is een werkje van Michiel Janszn van Mierevelt (156601641). Het werd gevonden in Spanje en staat nu ten toon in een glazen vitrine van het Historisch Museum Den Briel.

Expositie toont

De expositie “Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten” toont portretten. Je ziet:
– de stadhouders met hun echtgenotes;
– de koningen en koninginnen die Brielle en de andere plaatsen op de eilanden Voorne-Putten bezochten.
Sommige portretten zijn geschilderd en getekend. Andere portretten zijn in brons gegoten of op serviesgoed aangebracht. Ze zijn in bruikleen verkregen van particuliere verzamelaars, collega musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Tentoonstellingscatalogus

De tentoonstellingscatalogus bevat afbeeldingen in kleur van alle tentoongestelde portretten. Ook lees je de beweegredenen van de Oranjes. Naast deze expositie is er ook een duurzame Oranjeroute. Deze voert langs de plaatsen waar de Oranjes geweest zijn.

Vanaf medio juni is er een nieuwe Story Trail door het historisch centrum van Brielle.

Het ticket voor het museum geeft ook toegang tot de Catharijnekerk.Artikel links