Geen plek voor de auto bij nieuwe woning

Op steeds meer binnenstedelijke locaties moeten nieuwbouwkopers één parkeerplaats delen met drie of vier buren. Bij deze nieuwbouwprojecten worden weinig en soms zelfs helemaal geen parkeervoorzieningen gerealiseerd. “Het nu rigoureus schrappen van parkeerplaatsen is erg onverstandig omdat het veel problemen oplevert”, zegt Maud Weide van Vereniging Eigen Huis. De vereniging waarschuwt dat parkeerproblemen en overlast in steden hierdoor nog meer zullen toenemen, ook in de omliggende woonwijken.

Pixabay CC
Pixabay CCKopers hebben geen keuze
Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave, vooral in de steden. Door de grote woningschaarste kunnen veel nieuwbouwkopers vaak niet anders dan een woning accepteren die geen of weinig ruimte biedt voor hun auto. Volgens 40% van autobezitters in steden is de parkeersituatie in hun buurt de laatste 5 jaar verslechterd, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis onder 1.500 autobezitters. “Vooruitlopen op een verwachte vermindering van het autobezit doet het misschien goed in beleidsplannen, maar past niet bij de realiteit van veel mensen voor wie een auto voorlopig nog onmisbaar is” zegt Maud Weide.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het autobezit de afgelopen jaren juist is toegenomen. Opvallend daarbij is de snelle stijging van het autobezit onder 75-plussers. Weide: “Deze ontwikkeling mag door gemeenten en ontwikkelaars niet worden genegeerd. Als na de bouw alsnog parkeerfaciliteiten moeten worden aangelegd is dat veel moeilijker en duurder dan die plekken later weer weghalen, als na verloop van tijd blijkt dat ze niet meer nodig zijn”.

Woonruimte levert meer geld op
Naast ontmoediging van het autobezit om ecologische redenen, spelen ook economische factoren een rol bij het schrappen van parkeerfaciliteiten. Vierkante meters parkeerplekken zijn relatief duur en leveren minder rendement op dan woonruimte. Een rekensom geeft voor de ontwikkelaar vaak de doorslag om te kiezen voor meer woningen en minder parkeerplaatsen. Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat bij nieuwbouw reële parkeeroplossingen worden geboden, in plaats van harde beperkingen die wenselijk zijn voor gemeenten en ontwikkelaars en waar nieuwe en bestaande bewoners de dupe van worden.

Parkeerbeleid bron van ergernis
Uit onderzoek onder 1.500 autobezitters in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat ruim 70% het een groot bezwaar vindt dat er bij nieuwbouwprojecten minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan bewoners nodig hebben. Twee derde van de respondenten geeft aan dat de gemeente nu al onvoldoende aandacht heeft voor de parkeerproblemen in de buurt. Zelf zien zij inperking van openbare ruimte om parkeerplaatsen te creëren als een goede oplossing. Inwoners in zeer sterk stedelijke gebieden zijn vaker bereid wél te betalen voor een vaste parkeerplek.