Geen verband overgang en hart- en vaatziekten

Gezondheid > Gezondheid

(538 artikelen)

BAARN – Hart- en vaatziekten worden regelmatig beschreven als een overgangsklacht. Nieuw onderzoek toont echter dat niet de hormonale veranderingen leiden tot hart- en vaatziekten, maar de toenemende leeftijd.

advertorial  

Hart van slag?
Honderdduizenden mensen leven met boezemfibrilleren. Wilt u hier graag meer over horen, zien en lezen?
Meer informatie

Volgens onderzoekers van de John Hopkins Medical Institutions is alleen de leeftijd verantwoordelijk voor het toenemende aantal vrouwen dat sterft aan hart- en vaatziekten naarmate zij oud wordt. Dit is in tegenspraak met het heersende medische idee dat het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen piekt direct na de overgang.

Verouderen
Het risico op hart- en vaatziekten lijkt nu met een constante toe te nemen, naarmate vrouwen ouder worden. Deze bevinding is vooral van belang voor vrouwen voor de overgang. Van hen werd altijd gedacht dat zij een verwaarloosbaar risico hebben op overlijden als gevolg hart- en vaatziekten.

“Uit onze resultaten blijkt dat er geen grote verschuiving is in het risico op overlijden direct na de overgang.”, legt hoofdonderzoeker Dhananjay Vaidya uit. “We denken dat de cellen in het hart en in de vaten verouderen, net als elk ander weefsel in het lichaam. Deze veroudering lijkt ons de oorzaak van de toename in fatale hartaanvallen naarmate vrouwen ouder worden. De hormonale verandering als gevolg van de overgang speelt hier dus geen rol in.”

Mannen
Vaidya en zijn onderzoeksteam kwamen tot nog een verrassende conclusie. Het is al langer bekend dat mannen risico lopen op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten vanaf een veel jongere leeftijd dan vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat het risico op overlijden tot het 45e levensjaar sterk toeneemt bij ouder worden. Na het 45e levensjaar is er nog steeds een jaarlijkse stijging in risico, maar deze stijging is veel minder groot.

“De data laten zien dat er een biologisch mechanisme is bij jongere mannen dat het hart schaadt.”, aldus Vaidya. “Wat dat is weten we niet. Goed onderzoek creëert altijd meer vragen dan antwoorden.”

Verschil
Waar het verschil in risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen vandaan komt, is nog onbekend. Inzicht in celveroudering kan hierbij helpen. Vaidya en zijn team denken dat het verschil in telomeerlengte (uiteinde van een chromosoom) hier een rol in speelt. Bij baby’s zijn deze telomeren voor mannen en vrouwen gelijk, maar er ontstaan veranderingen naarmate ze volwassen worden.

Goed nieuws
De onderzoekers volgden mensen geboren tussen 1916 en 1945. Het totale overlijdenscijfer gedurende de levensloop nam af, naarmate mensen later geboren waren. Dit is het gevolg van betere voeding, leefstijl, preventieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en andere behandelvormen voor hartziekten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de British Medical Journal.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. GezondheidsNet. Op www.gezondheidsnet.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.