Geloof me, het Oekraneverdrag gaat gewoon door en lobbyisten krijgen m

Veel burgers zijn bang dat er geen handrem meer op Europese politieke besltuitvorming zit. Tegelijkertijd is er nog nooit zoveel invloed op besluitvorming vanuit de VS en industriele lobby geweest als nu. De integriteit van besluitvorming en beleid staat onder druk terwijl de burger steeds moeilijker invloed kan uitoefenen.

Gastblogger: Faas
Al voor de overtuigende overwinning van het neekamp van het Oekraïnereferendum zegt premier Rutte dat het verdrag „niet zonder meer kan worden geratificeerd” als de opkomstdrempel inderdaad wordt gehaald. Dit lijkt een tegemoetkoming maar is juist het tegenovergestelde.
Het is een manier om tijd te kopen en mensen niet het gevoel te geven dat hun stem voor niets is geweest. “Niet zonder meer” betekent voor mij dat het wordt geratificeerd maar dat er daarvoor nog ruimte voor onderhandeling is.

De Europese grondwet
Dit referendum gaat voor veel mensen over hoe er met de uitslag van referenda wordt omgegaan. Op 1 juni 2005 stemt een meerderheid van de Nederlandse kiezers (61,5%) tegen een Europese Grondwet. Ook de Franssen stemmen tegen. Brussel laat het er niet bij zitten en komt met een vervangend verdrag. Het kent nagenoeg dezelfde inhoud maar krijgt een andere naam. Een nieuw referendum over dit verdrag wordt door een meerderheid in de kamer tegengehouden.

Toenemende macht van de industriële lobby
Dit referendum gaat voor mij dan ook helemaal niet over de Oekraïne. Maar over de toekomst van Europa. Over het gevaar dat de ondertussen 15.000 lobbyisten van voornamelijk het bedrijfsleven in Brussel voor ons welzijn vormen. Er zijn geen spelregels voor deze partijen waardoor ze vrij spel hebben.

“Naar schatting is de Brusselse ‘lobbyindustrie’ goed voor een jaaromzet van een kleine 1 miljard euro per jaar. Afgaande op het register van het Europese Parlement, waar momenteel ruim 3500 lobbyisten geregistreerd zijn, vertegenwoordigt ruim twee derde van de Brusselse lobbyisten direct of indirect de belangen van het bedrijfsleven. “, aldus Bureaudehelling.nl.

Bedrijven als Monsanto die het gif Roundup produceren dat meer dan waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de grote bijensterfte en waarschijnlijk ook kankerverwekkend is voeren enorme druk uit. Het bedrijf heeft ook patent op ‘het leven’ althans op genetisch gemodificeerde gewassen waarbij gif en resistentie al in de zaden aanwezig is. Miljoenen mensen eten producten die deze GMO’s bevatten terwijl invloed op onze gezondheid op lange termijn nog niet is onderzocht.

Zoek Google er nog maar eens op na:

En wat dacht je van de lobby van de voedingsindustrie en de schandalige manier waarop wij voorgelogen worden. Bekijk alle uitzendingen van de Keuringsdienst van Waarde er maar op na. Dat producenten slecht voedsel maken is hun keuze maar dat er beleid wordt gedwarsboomd waardoor de consument dit niet op een etiket kan aflezen is gewoon kwaadaardig.

En zo zijn er nog veel meer economische belangen die potentieeel een gevaar voor ons welzijn vormen. En waarvoor er gelobbyd wordt, hier moeten strenge spelregels voor komen. Niemand zit te wachten op een stortvloed van referenda. Maar het is wel belangrijk dat burgers inlvloed op besluitvorming in Europa krijgen. Nu ben ik benieuwd hoe Rutte het verdrag er doorheen drukt en tegelijkertijd probeert om de kiezer niet het gevoel te geven ‘er ingeluisd’ te zijn.