Gemeenschapshuizen als reddingsboei voor te sluiten Godshuizen

Catharijnekerk Brielle
Catharijnekerk Brielle

Door de secularisatie in Nederland gaat de een na de andere kerk dicht. De meeste krijgen een andere bestemming. Slechts bij enkelen blijft daarbij de kerkfunctie bewaard. Zoals in Brielle. Daar werd de Sint Catharijnekerk een gemeenschapshuis

Culturele Stichting Voorne speelde volkstoneel tijdens het 77e Hollanida Netwerk Evenement
Culturele Stichting Voorne speelde volkstoneel tijdens het 77e Hollanida Netwerk Evenement

De Sint Catharijnekerk te Brielle staat als gemeenschapshuis open voor iedereen. Behalve de diensten van de protestantse gemeente Brielle vinden er allerlei evenementen plaats. Daarbij vervult ze in Nederland een voorbeeldfunctie.

Unieke locatie
De kerk en toren van de Brielse Dom werden gebouwd tussen 1417 en1482. ‘’Wat hoogte betreft had de toren nog hoger moeten worden dan de 112,34 meter hoge toren van de Dom van Utrecht. Zo ver kwam het niet. Mede door brand was het geld in 1482 op. Daardoor bleef het bij 60 meter.

Op 12 juni 1575 zegende de dominee in de Catharinakerk het huwelijk tussen Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon. Ongetwijfeld zullen ze genoten hebben van de zang dankzij de nog steeds zeer goede akoestiek. De plechtigheid zie je terug op een van de vier gebrandschilderde ramen.

Stichting Behoud Brielse Dom

In 2020 nam de gemeente Brielle het initiatief tot behoud van de Sint Catharijnekerk kerk. Er kwam een stichting. Sinds 2022 wordt het monument naast de erediensten ook commercieel verhuurd. De Stichting Behoud Brielse Dom organiseert allerlei activiteiten. Van culturele evenementen en bedrijfspresentaties tot zakelijke bijeenkomsten.
Zo vond het 77e Hollandia Netwerk Evenement op 13 oktober 2022 plaats in deze kerk. De Culturele Stichting Voorne liet de historie van na de inname van Brielle herleven met de sketch ‘’Kaat heeft een soldaat.’’
Tot grote hilariteit speelde koning Filips II (Hans Walgien) een striptease. Hij ging niet helemaal uit de kleren. Op het laatst droeg hij nog een zwembroek en onderhemd plus sokken.

Over de sacrale functie
Een dergelijk stuk volkstoneel is volstrekt ondenkbaar in de Katholieke kerk. Daar mag vaak zelfs achterin geen koffie of thee worden geschonken. De sacrale (gewijde) ruimte is slechts bedoeld voor het vieren van religieuze bijeenkomsten.
’Dat geld is niet gegeven voor iets anders’’, stelt mgr Ron van Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden. ‘’Daarom bepalen bij katholieken de bisschop of parochiebestuur wat of er met de kerk gebeurt.’’

Pleidooi voor een open kerk
Volgens diaken Rob Mascini gedragen zowel bisschoppen als kerkbesturen zich daarbij als managers. Dat verwijt lees je ook in zijn boek ‘’Nog is het licht in de tempel niet gedoofd. Het pleidooi voor een open kerk.’’
Mascini wijst op een bredere functie van het kerk-zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het cultiveren van kerkgebouwen. Met zijn boek wijst hij op het openen van de kerkdeur voor wat er in de samenleving gebeurt.
Daarbij schenkt de kerk niet alleen diaconale maar ook menselijke en culturele aandacht aan een ieder die hulp zoekt. Daarnaast biedt ze een ruimte voor bezinning en uiteraard stilte.
Zo krijgt een kerkgebouw die zin en betekenis, die ze van ouds heeft. Dus een gemeenschapshuis zoals ook de Catharijnekerk in Brielle. En zoals ze deze ook heeft in Frankrijk waar kerken het eigendom zijn van een gemeente.
’Zo wordt een kerk de ziel van een dorp of stadswijk. Het is ook dat wat de paus bedoelt als hij zegt dat de kerk naar de mensen toe moet gaan…’’, concludeert Rob Mascini.


 Pleidooi voor een open kerk
Pleidooi voor een open kerk

Artikel links