Genderkinderen

Magazine  »  Familie & kleinkinderen (140 artikelen)  »  Familie & kleinkinderen (83 artikelen)

_
__

Geboren worden in het verkeerde lichaam

Genderdysforie oftewel geboren worden in het verkeerde lichaam; bestaat dat? Ja dat bestaat, al hangt er helaas nog steeds een grote taboesfeer omheen. Jammer, want zou het niet beter zijn als er meer openheid over zou zijn? Niet alleen voor de desbetreffende kinderen maar ook voor hun omgeving.

In het boek GENDERKINDEREN van Sarah Wong en Ellen de Visser wordt er openhartig gesproken over deze ‘gender’kinderen die zich meisje voelen terwijl ze jongen zijn en andersom. Niet alleen wordt er in heldere taal uitgelegd waar het ‘misgaat’ in de zwangerschap, maar komen ook de kinderen en hun ouders aan het woord. Een prachtig openhartig boek!

Geboren worden in het verkeerde lichaam; het is een wrede fout van de natuur die tot onvoorstelbaar leed kan leiden. Wie een jongen is, maar zich een meisje voelt, of andersom, komt in grote psychische problemen zodra de puberteit aanbreekt. Dan onderstrepen de lichamelijke veranderingen immers alles wat zij niet willen zijn. Als zij op hun achttiende, als jong-volwassene, een geslachtsveranderende operatie wensen, moeten zij verminkende ingrepen ondergaan om die veranderingen terug te draaien. Sommige lichamelijke kenmerken, zoals de bouw, zijn nooit meer ongedaan te maken.

In het VU medisch centrum in Amsterdam houdt een speciaal team van artsen zich al jaren bezig met de behandeling van deze genderdysfore jongeren. Na een strenge selectie kunnen zij vanaf hun twaalfde puberteitsremmers krijgen en vanaf hun zestiende de hormonen van het gewenste geslacht. Daardoor wordt psychische nood voorkomen en heeft de latere operatie een fraaier resultaat. Vele tientallen kinderen zijn al succesvol behandeld. Zij worden in het ziekenhuis intensief begeleid. De unieke Nederlandse aanpak heeft buitenlandse interesse gewekt. Een aantal klinieken heeft de werkwijze uit Amsterdam al overgenomen.

Fotografe Sarah Wong en journaliste Ellen de Visser volgden jarenlang een grote groep jongeren op weg naar hun nieuwe identiteit. Het boekGenderkinderen is het verslag van de strijd die zij leveren om het geluk te vinden dat voor de meesten zo vanzelfsprekend is, maar waarvoor zij een onvoorstelbare beslissing moeten nemen. Ook de behandelaars in het ziekenhuis komen uitgebreid aan het woord. Zij vertellen waarom zij, dwars tegen de kritiek in, voor deze groeiende groep kinderen hun nek uitsteken en gaan eerlijk in op de dilemma’s die de behandeling met zich meebrengt.

Nooit eerder lieten zoveel jongeren zich zo intiem fotograferen en vertelden zij zo openhartig over alle problemen die met hun keuze samenhangen. Hun verhaal getuigt van hun ongelooflijke levenskracht.

Uitgeverij d’Jonge Hond
ISBN 978 90 89102 41 6
€32,50

Artikel links