Gratis coronatesten voor noodzakelijk grensverkeer naar Duitsland

Foto: Grenstesten.nl
Foto: Grenstesten.nl

Nederlandse burgers die voor hun werk, voor zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten, kunnen vanaf nu gratis een coronatest laten afnemen. Via de website grenstesten.nl kunnen inwoners zich melden voor de gratis coronatest die uiteindelijk in meer dan 20 gemeenten in de vijf oostelijke provincies zal worden aangeboden. Hiermee wil de Nederlandse overheid inwoners in de grensstreek tegemoet komen, omdat velen van hen nu met flinke en onverwachte extra uitgaven worden geconfronteerd door de verplichte negatieve coronaverklaring van de Duitse overheid.

Gratis coronatesten voor drie doelgroepen
Sinds enkele weken moeten Nederlanders die een noodzakelijk bezoek aan Duitsland brengen, een negatieve coronatest kunnen overleggen. Deze verplichting raakt een aantal doelgroepen in de grensstreek hard. Grenswerkers die in Nederland wonen, maar in Duitsland werken, moeten zich op eigen kosten meerdere keren per week laten testen om naar hun werk te kunnen. Maar ook Nederlandse inwoners die (mantel)zorg verlenen of zorg ontvangen in Duitsland kregen met onverwachte extra uitgaven te maken door de verplichting van de Duitse overheid. Mensen die wonen in Nederland, maar fysiek onderwijs volgen in Duitsland, kunnen zich ook niet aan deze verplichting onttrekken. Het kabinet heeft daarom besloten om voor deze drie doelgroepen gratis coronatesten aan te bieden.

Gratis testlocaties in Nederlandse grensgemeenten
In veel gemeenten langs de grens met Duitsland komt er de komende dagen daarom toegang tot testlocaties waar gratis testen worden aangeboden voor noodzakelijk grensverkeer van Nederland naar Duitsland. Om deze testlocaties snel van de grond te krijgen, werkt de overheid samen met gemeenten en eventuele bestaande testlocaties. Het kabinet trekt voor het grenstesten 12 miljoen euro uit, voor dit bedrag kunnen tot 30 juni 2021 zo’n 400.000 gratis coronatesten worden afgenomen. Zodra de verplichte test van de Duitse overheid vervalt, vervalt ook de gratis grenstest. Om te zorgen dat de gratis grenstesten de komende periode ook echt worden ingezet voor noodzakelijk grensverkeer, moeten inwoners op de website grenstesten.nl een aantal korte vragen beantwoorden.

Nederlandse inwoners kunnen zich aanmelden via grenstesten.nl
De gratis coronatest voor noodzakelijk grensverkeer is beschikbaar voor alle inwoners van Nederland die een noodzakelijk bezoek moeten brengen aan Duitsland. De testlocaties in de grensgemeenten worden de komende dagen fijnmazig uitgerold in samenwerking met gemeenten en lokale en regionale partners. Voor de actuele beschikbaarheid van testlocaties langs de grens, en het aanvragen van de gratis coronatest, kunnen inwoners terecht op de website grenstesten.nl

Bron: Grenstesten.nl