Handboek enneagram

Enneagram
Enneagram

Het enneagram is een eeuwenoud psychologisch systeem afkomstig uit de mystieke soefi-traditie, waarin de mens wordt beschreven aan de hand van negen persoonlijkheidstypen.
Met behulp van het enneagram kunnen we onze eigen persoonlijkheid en die van collega’s, cliënten, familie en vrienden doorgronden. Verschillen in karakter leren we te zien als aanvullingen op onze eigen zwaktes en conflicten in werk en relatie worden beter hanteerbaar.

Negen persoonlijkheidstypen
In relaties met anderen wordt duidelijk hoe we van elkaar kunnen verschillen. Het enneagram geeft ons de mogelijkheid de wereld vanuit de levensvisie van anderen te zien. Het ‘Handboek enneagram’ van Helen Palmer geeft een helder inzicht in de negen persoonlijkheidstypen. Hier vast een tipje van de sluier.

De negen persoonlijkheidstypen staan met elkaar in verbinding. De onderlinge relaties van de typen verlopen volgens vaste patronen. Elk type heeft eigenschappen die zeer doeltreffend kunnen zijn. In alle typen zien we iets van onszelf terug.

Type 1 De Perfectionist
De een zoekt naar perfectie. Is consciëntieus. Wil genegenheid krijgen door de dingen juist en goed te doen. Ervaart een dwang om hard te werken. Is zich niet bewust van zijn of haar eigen woede. Kan moeilijk beslissingen nemen vanwege de angst fouten te maken. Voelt zich sterk verantwoordelijk en heeft een neiging tot een overmaat aan controle.

Type 2 De Gever
De twee wil goedkeuring krijgen van anderen. Wil een centrale plaats innemen in het leven van anderen. Heeft een dienstverlenende instelling. Kan zich aanpassen voor anderen. Verlangt naar vrijheid. Heeft moeite met ontvangen.

Type 3 De Succesvolle Werker
Wil acceptatie verwerven door te presteren. Wil productief en succesvol zijn. Is competitief en wil de beste zijn. Het imago wordt ingezet om persoonlijke successen te behalen. Houdt van efficiëntie. Is net een kameleon.

Type 4 De Romanticus
Verlangt naar het onbereikbare en hetgeen ontbreekt. Is een gevoelsmens. Is op zoek naar emotionele binding. Voelt zich verbonden met intense levensgebeurtenissen. Voelt zich anders dan anderen. Is gericht op drama.

Type 5 De Waarnemer
Wil niet betrokken raken en zondert zichzelf af om bij eigen gevoelens te komen. Wil niet gestoord worden. Aandacht is gericht op waarnemen. Houdt van kennis, want dat betekent macht. Kan zeer goed beslissingen nemen.

Type 6 De Loyalist
Stelt uit. Denkt aan wat mis kan gaan. Wantrouwt autoriteiten. Neemt het op voor de underdog. Zoekt bevestiging van dreigend gevaar. Heeft angst voor het voelen van woede. Zoekt zekerheid bij intieme vrienden.

Type 7 De Levensgenieter
Is positief ingesteld. Wil angst en pijn vermijden. Is gericht op positieve ervaringen. Gaat met een vriendelijke houding door het leven. Kan niet tegen beperkingen en is erg gericht op nieuwe en interessante dingen.

Type 8 De Baas
Wil respect krijgen en voelt zich aangetrokken tot autoriteit en controle. Heeft moeite met afhankelijk en gevoelig te zijn. Wil sterk zijn en vermijdt zwakte. Benadert dingen op een alles-of-niets-manier. Beschermt anderen.

Type 9 De Bemiddelaar
Is gericht op harmonie. Heeft moeite met eigen grenzen. Is sterk gericht op verwachtingen van anderen. Past zich altijd aan. Vermijdt conflicten. Kan moeilijk nee zeggen. Kan zich makkelijk inleven. Neemt vele standpunten in uit zelfbescherming. Houdt van gewoontes.

Herkent u zichzelf in één van de negen persoonlijkheidstypen of ziet u in alle typen iets van uzelf terug?

Bron: Handboek enneagram, Helen Palmer