Hans Goedkoop komt in opstand tijdens dagtocht Historizon

Dagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina
Dagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina

Hans Goedkoop en Camerata Trajectina laten de tachtig jarige oorlog (1568-1648) herbeleven. Niet in voorwerpen maar wel in muziek en theater. In aanwezigheid van de heer Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, vond op 12 oktober een voorstelling plaats in de Grote Kerk van Brielle

Dagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina
Dagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina

Wie kon je tijdens de 80-jarige oorlog vertrouwen? Geuzenleider Willem van der Marck, graaf van Lumeij liet negentien monniken martelen en ophangen aan balken. Intussen hoopten Spaanse hoeren wegens hun klandizie op het voortzetten van de strijd.

Wie waren de Geuzen?
Waren de Waren de geuzen terroristen of vijanden? De altijd sympathieke Hans Goedkoop daagde een dame uit om met een knuppel het hoofd van een Christusbeeld af te slaan. Stond je buurman aan jouw kant? Was er wel een kant? En welke kant zouden we zelf nu kiezen?
Maar ook, was Willem van Oranje wel zo’n held? Aan hem danken we ons volkslied ‘’Wilhelmus van Nassaue’’. Even klonk het op 12 oktober in de Grote Kerk van Brielle tijdens deze dagtocht van Historizon. Een roep van Hans Goedkoop deed de stemmen smoren en een heel andere Willem van Oranje kwam naar voren.

Hans Goedkoop en Camerata Trajectina
Onder trommelslagen en het lied ‘’stort tranen uyt’’ verbeeldde Camerata Trajectina de moord op de Vader des Vaderlands. Of het volk daarmee de moed verloor? Mismoedig klonken de gezongen woorden:
’Ons prins is maar eenen man
Veel helpen hy ons niet en kan
Maer soo ghy hem brenght om het leven
Daer sal noch menich paep om sneven’’Hans Goedkoop sloot daarop aan met de woorden. ‘’Wat kan die ene man helpen? Laat het door je hoofd gaan. Hij was mislukt.’’

Liederen als politiek wapen
Wat zou de 80 jarige oorlog zijn zonder liederen al dan niet begeleid door luit en citer? Ze vormden tijdens de 80 jarige oorlog een belangrijk wapen in de strijd. Als voorloper van de huidige media beïnvloedde het politieke lied de publieke opinie.
Met hun prachtige stemmen en op een meeslepend ritme liet Camerata Trajectina ons genieten van het toenmalige muziekpalet. Ze zongen liederen tegen de Spanjaarden en de katholieken maar ook tegen de Geuzen.
En toen brak de Gouden Eeuw aan en tekenden de Spanjaarden het 12-jarig bestand. Hans Goedkoop ontpopte zich als een briljant acteur door de verwachte rust van 1609-1621 te verbeelden.
Totdat het protestants gedachtegoed de rust verstoorde. Er kwam ruzie tussen Armanianen en Gomaristen. Zij twistten over de vraag of ze wel of niet zonder goede werken ooit het hemelrijk mochten betreden. Remonstranten en contraremonstranten brachten het land op de rand van een burgeroorlog.

De strijd hervat
In 1621 hervatte Nederland de strijd tegen de Spanjaarden. Zoals de mensen nu in Gaza kende het volk generatie na generatie geen vrede. Had het nog zin om verder te vechten? Ja meenden stadhouders en volk. Bijna opgelucht zetten ze de oorlog voort. ‘’Niets bindt zo veel als een gemeenschappelijke vijand’’, meende de heer Rensen, burgemeester van Brielle.

‘t s genoegh
Via de overwinningen van Maurits en Frederik Hendrik kwam er een eind aan de tachtig jarige oorlog. ‘’ ’T is genoegh oorlogsmannen
Den Crygh is uitgebannen’’
zong Camerata Trajectina.
‘’Hoe voelt het nu er vrede is?’’ vroeg Hans Goedkoop tenslotte aan de burgmeester van Brielle. ‘’Saai’’, antwooordde deze.
‘’Waarom noemt u het saai?’’ wilde ik weten. ‘’Omdat we als stad Brielle onze bekendheid aan de 80-jarige oorlog ontlenen’’ meende de heer Rensen.
‘’Wat vindt u van de voorstelling?’’ vroeg ik hem.
‘’Gisteren was ik in het Rijksmuseum tijdens de opening van’’80 jaar oorlog: de geboorte van Nederland.’’ Daar ging het vooral om de voorwerpen. Hans Goedkoop en Camerata Trajectina brengen in anderhalf uur het hele verhaal van de 80-jarige oorlog tot leven, ’’ aldus de heer Rensen.

De dagtocht van Historizon bestond uit:
● Optreden Camerata Trajctina en Hans Goedkoop;
● Lunch in de Grote Kerk;
● Stadswandeling;
● Bezoek aan Historisch Museum Den Briel;
● Vertrek met touringcarbus naar Bedevaartskerk;
● Bezoek Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum;
● Inschepen op historische rijnaak/zeilschip uit 1875 voor een rondvaart op het Brielse Meer.

Wist je dat?
Wist je dat Historizon nog twee keer zo’n dagtocht met optreden van Camerata Trajectina en Hans Goedkoop herhaalt? Op 1 november in Delft en op 2 november in Utrecht. Prijs: € 49,=.

Info: www.historizon,nl/opstandDagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina
Dagtocht Historizon: In Opstand, 12 oktober, Grote Kerk Brielle met Hans Goedkoop en Camerata Trajectina

 Marianne Visser van Klaarwater en Hans Goedkoop
Marianne Visser van Klaarwater en Hans Goedkoop

Historisch Museum Brielle, martelaren van Gorcum
Historisch Museum Brielle, martelaren van Gorcum

De dagtocht van Historizon sloot af met een vaartocht over het Brielse Meer in een zeiljacht uit 1875
De dagtocht van Historizon sloot af met een vaartocht over het Brielse Meer in een zeiljacht uit 1875

Artikel links