Het einde van de wereld in het Zuid-Franse Bugarach

Ongerustheid van de bewoners in de omgeving van Bugarach evenals de overheid neemt zienderogen toe!

Van uw reporter in de Languedoc, maar op veilige afstand…

De opsteller van het Evangelie volgens Matteus laat Jezus het volgende zeggen: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon maar de Vader alleen.” (Mt, 24, 36). Precies hetzelfde zegt hij in het Evangelie volgens Marcus (Mc, 13, 32). En ook in de Handelingen van de Apostelen antwoordt hij gelijkaardig: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.”

Bijna tweeduizend jaar later denken sommige moderne “profeten” daar echter anders over en doen wat Jezus voor zichzelf en de engelen onmogelijk achtte. Zij kunnen wel die dag van de wereldbrand voorspellen, zich inspirerend op een eeuwenoude Amerikaanse kalender: 21 december 2012. Enkele bijzondere plaatsen zullen echter veiligheid bieden en één daarvan is in hun fantasiedrift een afgelegen berg in de Corbières, een oud laaggebergte gelegen tussen Carcassonne, Narbonne, Perpignan en Quillan.

sitestat

We zijn daar dikwijls zelf geweest en hebben de berg herhaaldelijk met vrienden beklommen om te genieten van het panorama. Het slapende dorp aan de voet van de berg is piepklein en slechts via enkele departementale wegen bereikbaar. Een behoorlijke winkel of benzinestation is er niet.

Sinds zowat een jaar maakt men zich daar erg ongerust bij het zien van allerlei vreemde vogels, die niet aarzelen om huizen op te kopen en veiligheidskelders in te richten. Door de flinke prijsstijgingen is het voor de autochtonen onbetaalbaar geworden om zelf nog iets te kopen, als was het maar een stukje grasland voor hun kudde schapen. In de wouden lopen groepjes rond die een militaire training krijgen, bunkers aanleggen en gewapend zijn. Zij hebben daarvoor elk een fortuin moeten betalen.

De burgemeester heeft tijdig de overheid gecontacteerd want hij vreest voor drama’s. De prefect van de Aude, Eric Freysselinard, nam dat ernstig en is kortelings komen kijken. Hij reageerde geschokt: “Het is ontoelaatbaar en borststuitend om te spelen met de onnozelheid van sommige personen en ondertussen in hun portefeuille te graaien.” Inderdaad, de laatste weken zijn op het Internet advertenties verschenen die een kamer in de buurt van de berg aanbieden voor 1500,- Euro per dag ! De prefect heeft het parket hierover aangesproken om een onderzoek uit te voeren en deze praktijken te bestraffen. Reeds eerder had burgemeester Jean-Pierre Delord klacht ingediend omdat stenen van de berg op het internet werden aangeboden tegen idiote prijzen.

De toegang tot de Pic van Bugarach en de ondergrondse mijngalerijen zal alleszins verboden zijn van 19 tot 23 december. De wagens die zich naar het dorpje van 200 zielen begeven, zullen worden gecontroleerd door de gendarmerie met ondersteuning van de brandweer. Indien er toch een toevloed komt, zullen alle wegen volledig worden afgesloten. Een honderdtal agenten zijn reeds gemobiliseerd en ingeval van nood kan men het dispositief snel vermeerderen. De prefect is evenwel onzeker en hoopt dat het allemaal niet de spuigaten zal uitlopen. Zelf verwacht ik toch enkele duizenden mensen, waaronder heel wat uit Nederland.

De overheid heeft beslist om in die periode geen vliegtuigen in de zone toe te laten. Men wil vermijden dat doordrijvers zich op de berg laten parachuteren of er met lichte toestellen zouden op landen. De fantasten zullen hierop zeggen : “Zie je wel, ze hebben schrik van de UFO’s. ” Sommige beweren dat de berg volledig hol is en een geheime basis vormt voor die tuigen die de mensen in de buurt tijdens de apocalyps zullen redden.

Dat aanbod van € 1500,- voor een kamer is ondertussen reeds van het net gehaald. Maar iemand anders wil het doen voor € 500,- in Espéraza, nochtans 20 kilometerverwijderd van Bugarach. In het verhuurschema van deze weinig scrupuleuze eigenaar staan alleen nog 20 en 21 december open. Nog meer mensen zien er brood in. Men kan een fles bronwater van Bugarach kopen voor € 15,- en dat zou helpen tegen de griep, aambeien en het laten terugkeren van zijn geliefde. Toch best even koken voor gebruik.

In het dorp Cazilhac vinden ze de hetze te gek en hebben enkele inwoners een vereniging opgericht met de naam Fin du Monde. Ze inviteren ons op 21 december voor een feestmaaltijd met tombola en een muzikaal optreden. De opbrengst ervan zal aan een goed doel worden besteed.

Dergelijke toekomstverwachtingen zijn van alle tijden, culturen en een aantal godsdiensten met een profetische openbaring. Alles wat een begin heeft, zou ook een einde moeten kennen. Primitieve volken vrezen daarom de ondergang van een verouderde wereld maar denken tevens aan de terugkeer van een vernieuwde. De antieke volken waren vooral bezig met de scheppingsmythen en dachten minder aan de toekomst. Voorindische godsdiensten leren dat de wereld ten onder gaat en nadien herboren wordt in een zich eindeloos herhalende cyclus.

Zarathoestra berekende de duur van de wereldse geschiedenis op 120 eeuwen waarna een loutering zou plaatsvinden. Ook Mohammed kondigde het gericht van Allah aan op ‘de dag der beslissing’. In de roomse theologie dacht men vooral aan de Wederkomst van Christus om te oordelen over levenden en doden, en de realisatie van Zijn Rijk als een alles en allen omvattende vernieuwing. Luther wist niet goed wat aan te vangen met de De Apocalyps of Openbaring van Johannes, het enige boek in het Nieuwe Testament dat echt profetisch is. Calvijn onthoudt zich van enig commentaar terwijl hij dat bij alle andere boeken van het Nieuwe Testament wel doet. De mens in de 20ste en 21ste eeuw heeft echter een meer naar de toekomst gericht levensgevoel, met overspannen en fantastische verwachtingen vandien.

W.V. – Baraigne – 6 december 2012

Wordt vervolgd…

Het Nederlandse schrijversduo David van Scherpenhuizen en Nathalie van Koot schreven onderstaande boeken over de Languedoc en zelfs een thriller over de berg Pic de Bugarach

– Verborgen Frankrijk
– Geheimen van de Languedoc
– Het mysterie van Bugarach

Artikel links