Het is lente eerste dieren geboren in de Oostvaardersplassen

Het is lente: eerste dieren geboren in de Oostvaardersplassen

_
  Natuur (120)

In natuurgebied de Oostvaardersplassen zijn de eerste jonge dieren van deze lente geboren. Boswachters van Staatsbosbeheer hebben in het uitgestrekte natuurgebied een konikveulen en drie Heckrundkalfjes gezien. Boswachter Hans Breeveld vertelt: “De winter is definitief voorbij, de eerste dieren zijn weer geboren. Het is ieder jaar weer fascinerend om te zien hoe het leven in de natuur gewoon haar gang gaat. In dit gebied is de kringloop van het leven heel goed zichtbaar. De dieren leven in kuddes en krijgen hun jongen in alle vrijheid.”

In de Oostvaardersplassen, natuurgebied tussen Lelystad en Almere, leven kuddes edelherten, konikpaarden en Heckrunderen. Het is gebruikelijk dat in maart de eerste jonge dieren worden geboren. Er is een konikveulen gezien, dat in de zon bij de grazende moeder liep. Er zijn ook drie Heckrundkalfjes geteld. Het gaat hier om allemaal wilde dieren, dat betekent dat de mens geen grote rol speelt in het kuddebeheer. De dieren krijgen in het vroege voorjaar volledig zelfstandig hun jongen, zoals dat het geval is bij alle wilde dieren in de natuur. Dat is de tijd dat het in de natuur het meest geschikt is voor de dieren om jongen te krijgen. Dan komt de groei van het gras goed op gang. Het gras is voedzaam, wat leidt tot een goede melkgift bij de moeder voor het jong.

Natuurbeheer
Natuurgebied de Oostvaardersplassen is vaak onderwerp van discussie. Het overheidsbeleid in de Oostvaardersplassen roept emoties op, van bewondering maar ook van zorg over het welzijn van de dieren. Staatsbosbeheer begrijpt de emoties, alles is namelijk heel zichtbaar in het gebied. In de Oostvaardersplassen bepaalt de natuur welke dieren het voorjaar gaan halen en welke niet. Gemiddeld overleeft ruim 75% van de dieren de winter.

Deskundigen
De wetenschappelijke adviescommissie Grote Grazers heeft na een evaluatie in 2004 geadviseerd deze wijze van beheer voort te zetten. Een internationale commissie heeft zich op verzoek van toenmalig minister Veerman ook over de Oostvaardersplassen gebogen. De internationale deskundigen hebben zich achter het beleid geschaard, en veel waardevolle richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer gedaan.

Internationaal belang
De Oostvaardersplassen is door de Raad van Europa onderscheiden met het Europees diploma voor natuurbeheer. Dat beheer heeft er toe geleid dat de zeearend en de grote zilverreiger die in vorige eeuwen als broedvogel uit Nederland verdwenen nu in de Oostvaardersplassen als eerste gebied in Nederland zijn teruggekeerd. Dit diploma geldt als bewijs van goed beheer en behoud van waarden die in Europees verband van groot belang worden geacht. Het diploma geldt vijf jaar en is in 2004 en 2009 verlengd.

Geplaatst door Vijftigplusser
24 maart 2010 09:43
173 keer bekeken.