Het Rosa Spierhuis in Laren doet ook mee met Festival of Older People

Bewoner RSH Benefietconcert, foto Rosa Spier Huis
Bewoner RSH Benefietconcert, foto Rosa Spier Huis

Unieke samenwerking tussen kunst, zorg en wetenschap voor ouderen

Ook het Rosa Spierhuis doet mee met het Festival of Older People. In dit huis wonen oudere beeldende kunstenaars, schrijvers en musici. Ze stoppen na hun 65e niet met werken, Integendeel: zelfs als hoogbejaarden zijn ze nog creatief. Zo laten zij zien dat ouderen niet bestaan, tenminste niet zoals we dat in onze maatschappij vaak denken.

Bewoners bij tekenworksop, foto Rosa Spier Huis
Bewoners bij tekenworksop, foto Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis is uniek in Nederland, en misschien wel in Europa. De doelgroep van het huis wordt gevormd door kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers. Ze bieden hen een veelzijdig pakket van diensten en een unieke culturele omgeving om oud te worden:

• Wonen: op maat, van senioren appartement tot 24/7 verpleeghuis
• Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak
• Cultuur: beoefenen, beleven en delen
• Zorg: licht tot intensief

Culturele activiteiten in het Rosa Spierhuis
Het Rosa Spier Huis beschikt over een scala aan faciliteiten. Er zijn: muziekstudio’s, ateliers, een concert- en theaterzaal, expositieruimte en een bibliotheek. Voor de bewoners vinden er uiteenlopende culturele activiteiten plaats. Van openbare concerten en theatervoorstellingen tot exposities en lezingen, ja zelfs workshops en presentaties.
Het Rosa Spier Huis doet nu voor het eerst mee aan een project van the Faketory, namelijk het Festival of Older People op 17, 18 en 19 oktober. Verder organiseert het Rosa Spier Huis alle culturele activiteiten in het huis zelf!

Het festival: Debat en Cultuur op 17, 18 en 19 Oktober
Met de slogan ‘Ouderen bestaan niet’ organiseert The FAKETORY op 17, 18 en 19 oktober het Festival of Older People in Utrecht in samenwerking met ActiZ, SWN, ZIMIHC en gemeente Utrecht.
Demografische veranderingen dwingen ons de beeldvorming rond ouderen te veranderen van ‘afgedankt’ en ‘kostenpost’ naar ‘participerend en actief deelnemend aan de samenleving’. Dat is het besef waar dit festival met een congres, met muziek, kleinkunst en exposities iedereen bewust van wil maken.

Wat betekent ouder worden?
“De vraag is wat het betekent om ouder te worden”, zegt Martijn van Oorschot van The FAKETORY. “Nederland loopt vol met allerlei initiatieven voor zorg en voor zakelijke innovatie om de ouder wordende maatschappij te bedienen. Er wordt alleen een belangrijke vraag vergeten.
Daardoor komen er allerlei oplossingen die het probleem erger maken: de beleidsmakers weten wat goed voor is ouderen, en dus moeten alle ouderen verplicht punniken.
“Het debat over de inrichting van onze maatschappij met uiteindelijk 35% van de bevolking boven de 65 kan pas zinvol worden gevoerd als we weten wat het betekent om oud te zijn en daar weten we niet veel van. Wij gaan in Nederland niet goed om met onze ouderen en veel ouderen komen daar onvoldoende tegen in opstand.”

Congres

Op het congres zullen deskundigen hun licht laten schijnen over het concept ‘ouderen bestaan niet’. De organisatoren dr. Martijn van Oorschot en drs. Sabya van Elswijk hebben afgelopen 10 jaar internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan en zorgen samen met de andere sprekers van het festival, voor een wetenschappelijk gefundeerd verhaal.
Het congresprogramma vermeldt inhoudelijke medewerking van onder anderen Anja Machielse (hoogleraar), René ten Bos (filosoof), Hedy d’Ancona (feministe en sociaal wetenschapper), Martijn van Oorschot (antropoloog) en Karin Bruers en Freek de Jonge (cabaretiers) en feministen zoals de 91-jarige Jenny Schneider – van Egten en de 84-jarige mevrouw de Savornin Lohman.
De doelgroep van het Congres zijn alle professionals die zich bezighouden met ouderen. Dat zijn de gemeenten, de professionals in zorg en welzijn, adviesbedrijven die deze “markt” bedienen en de gemeentelijke overheid. Dit zijn ongeveer een miljoen mensen in Nederland.

Festival

Er wordt niet alleen gepraat over dit vraagstuk. Dat ouderen niet passen in de vanzelfsprekende categorieën wordt ook zichtbaar door film, muziek, kleinkunst en beeldende kunst. Er is een Filmfestival en een kleinkunstfestival vol dans, ballet, muziek, toneel en theater.
Heel het theater hangt vol met Kunst van en/of door ouderen. Huizen met zorg zoals het Ramses Shaffy huis en het Rosa Spier Huis doen dapper mee. Kunstenaars zoals Peter Klashorst, Aat Veldhoen, Marianne SmitsKovacs, Loree Oudejans, Ama Kaag en Ronald Merkesteijn tonen hun werk.
Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de verandering die een vergrijzende maatschappij met zich meebrengt.
Om het festival in brede kringen bekend te maken, werkt de Stichting The Faketory samen met ActiZ, Sociaal werk Nederland, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Leiden, de directie Zorg en directie Welzijn van het ministerie van SZW, en nog een flink aantal andere partijen.

Expositie

In het gemeentehuis van Utrecht naast het Centraal Station komt een expo van drie maanden met werk van Peter Klashorst, Martijn Crowe en Ronald Merkesteijn. Het werk wordt met de benodigde info op de meest bezochte plek van het gemeentehuis tentoongesteld. Er gaan nog 20 andere exposities, lezingen en debatten in verschillende plaatsen vooraf aan het festival.
Van Oorschot: “Het gaat hier om een sociale vernieuwing van onze maatschappij die zijn weerga niet kent dankzij de demografische verschuiving van onze bevolking. Het wordt tijd dat we actief in debat gaan met elkaar zodat we deze verschuiving duurzaam kunnen begeleiden. Legitimatie is gegarandeerd door een breed maatschappelijk draagvlak. Pitchen en roeptoeteren van het eigen belang zijn niet helpend en dat zullen we ook niet doen.”

Waar en Wanneer

17, 18 en 19 oktober 2017

ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Bewoonster RSH Benefietconcert, foto Rosa Spier Huis
Bewoonster RSH Benefietconcert, foto Rosa Spier Huis

Bewoonster tekenworkshop, foto Rosa Spier Huis
Bewoonster tekenworkshop, foto Rosa Spier Huis

Bewoonster Workshop etsen, foto Rosa Spier Huis
Bewoonster Workshop etsen, foto Rosa Spier Huis

Concertzaal Rosa Spier Huis, foto Rosa Spier Huis
Concertzaal Rosa Spier Huis, foto Rosa Spier Huis

Artikel links