Hoe bestaat het Een nieuw boek van Bart Nooteboom

Hoe bestaat het?
Hoe bestaat het?

Waaruit bestaat een object? Wat ben je zelf? Wat is identiteit? Wat is authenticiteit? Wat is leven? Daarover gaat het nieuwste boek van emeritus hoogleraar Innovatie en Organisatie, en filosoof Bart Nooteboom.

Het korte boek geeft een toegankelijke bespreking van enkele recente inzichten uit de ontologie, de filosofie van wat bestaat.

Aan verandering onderhevig
Een object, materieel of immaterieel, heeft een interne structuur en externe relaties met andere objecten.Het is geen vast ding maar aan verandering onderhevig. Hoe? Dat lees je in ”Hoe bestaat het?”
De nadruk ligt op verandering: hoe een object zich ontwikkelt. Een object heeft een potentieel zich te manifesteren in zijn omgeving, in relaties, effect te hebben op andere objecten en effecten ervan te ondergaan. Het zelf heeft de ander nodig om te ontsnappen aan misvattingen.

Causaliteit
Hoe werkt causaliteit? Hoe kan iets nieuws ontstaan uit iets bestaands? Kan in de realisatie van potentieel een nieuw potentieel ontstaan? Hoe kan dat werken? Hoe werkt ontdekking?
Hoe kan men een object kennen, en hoe betrouwbaar is die kennis? Gedachten ontstaan in handeling in de wereld en dragen die daardoor voor een deel in zich. Het vermogen gedachten te ontwikkelen is deels ontstaan in de evolutie van de mens en om te overleven moest dat in zekere mate realistisch zijn.

Interdisciplinair
Het boek is interdisciplinair, maakt gebruik van inzichten uit verschillende takken van de filosofie en uit de economie, sociologie, ontwikkelingspsychologie, biologie, cognitiewetenschap, en taalkunde. Er wordt echter niet of nauwelijks kennis van die disciplines verondersteld. De analyse wordt toegepast op evolutie, economie, ontdekking en taal (inclusief poëzie).

Hoe bestaat het
Het boek telt 76 pagina’s, ISBN: 9789402195637 en is gepubliceerd via het self- publishingplatform Brave New Books. Het boek is o.a. te koop bij paagman.nl. Prijs: €18,50.
Bart Nooteboom publiceerde 15 boeken en 350 artikelen, vooral in het Engels. Won drie internationale prijzen en is lid van de KNAW.

Artikel links