Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers

_
  Wonen & interieur (53)

Huurders besteden 37 procent van hun inkomen aan wonen, terwijl dat percentage voor kopers 26 procent is. Dit blijkt uit het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2009. De belangrijkste reden van dit verschil in woonlasten is volgens de onderzoekers dat het besteedbaar inkomen van huurders veel lager is dan dat van kopers.

Huurders hebben jaarlijks gemiddeld 23.200 euro te besteden en kopers, oftewel de eigenaar-bewoners, 43.300 euro. Uit de cijfers blijkt volgens de Woonbond zonneklaar dat huurders nog steeds worden achtergesteld. Directeur Ronald Paping vindt het dan ook volkomen logisch dat er steeds meer stemmen opgaan om de hypotheekrente-aftrek aan te pakken. ‘Het is onredelijk om in tijden van bezuiniging de hogere inkomens in de koopsector zwaar te blijven subsidiëren, terwijl huurders relatief veel hogere woonuitgaven hebben’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Huurders ontvangen gemiddeld 50 euro per maand aan huurtoeslag. Kopers worden daarentegen met 200 euro per maand gesubsidieerd, via de hypotheekrenteaftrek. Daarbij hebben eigenaar-bewoners ook nog eens het voordeel dat zij meer toeslag krijgen voor zorg en kinderopvang. De hoogte van hun toeslag wordt namelijk berekend over hun inkomen, nadat de hypotheekrente daarvan is afgetrokken, waardoor de toeslag hoger uitvalt.

Huurders maken maandelijks gemiddeld 440 euro aan huur over aan hun verhuurder, dat is 23 procent van hun netto-inkomen. Kopers zijn (voor veel betere woningen) aan netto woonuitgaven gemiddeld 490 euro kwijt, 16 procent van hun inkomen. Ook hier zijn huurders dus duidelijk slechter af.

Kijken we wat verder terug in de tijd dan blijkt dat de woonquote van huurders sinds 1986 aanzienlijk is gestegen, terwijl die van kopers nagenoeg gelijk is gebleven.

Overigens blijkt bij de bijkomende woonlasten vooral de stijgende uitgaven voor energie van grote invloed zijn op de woonlasten. Deze bijkomende kosten zijn de afgelopen drie jaar met 17 procent gestegen. De Woonbond is dan ook blij dat er de afgelopen jaren veel tijd en energie is gestoken in energiebesparing, met name in de corporatiesector.

Het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON) is het resultaat van een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Geplaatst door Vijftigplusser
24 maart 2010 09:48
151 keer bekeken.