In eenzaamheid gepest, Kinderombudsman roept op tot integrale aanpak

De Kinderombudsman publiceerde op 14 juni zijn rapport ”In eenzaamheid gepest.” Het betreft een onderzoek onder 505 kinderen. De 439 gepeste kinderen onder hen roepen op tot een hardere aanpak. De Kinderombudsman wjist op de noodzaak van integraal optreden.

‘’In eenzaamheid gepest’’. Onder deze noemer verscheen op 14 juni 2022 het rapport van de Kinderombudsman. Het betreft een onderzoek naar pesten door en van kinderen. Liefst 505 kinderen vulden de enquête in. Van hen werd 439 gepest. De overige 66 kinderen werden niet gepest maar wisten wel wat over pesten te vertellen.

Pesters harder aanpakken
Uit de 439 reacties blijkt dat de kinderen willen dat pesters harder aangepakt worden. Ook willen ze dat kinderen hoe het voelt om gepest te worden. Het rapport eindigt met een aantal adviezen van De Kinderombudsman. Daarbij wijst ze vooral op de noodzaak van een integrale aanpak. Pesten gebeurt niet alleen op school maar ook daarbuiten.

Seksuele gerichtheid
131 kinderen noemen één of meerdere discriminatiegronden als reden waarom ze gepest worden. Als reden noemen ze vooral een andere seksuele gerichtheid dan de kinderen om hen heen. Zoals kinderen die zich voordoen als non-binair. Zij combineren vrouwelijke en mannelijke eigenschappen of verwerpen beiden.

Reacties van kinderen
De identiteit man of vrouw is niet meer een door God gegeven feit maar is vooral een persoonlijke keuze. Voor steeds meer volwassenen is dat nu vanzelfsprekend. Wat vroeger normaal was, geldt nu als verwerpelijk. Intussen heeft dit de weerslag op kinderen.
Dat blijkt uit de reacties in het rapport ‘’In alle eenzaamheid gepest.’’ Zo stelt een van de kinderen: ‘’Ik identificeer me persoonlijk niet met het geslacht van een jongen of meisje. Ik word vooral hierom gepest.’’
Een 17-jarige stelt: ‘’Ik vind dat er vaak zonder respect naar mij gehandeld wordt. Bijvoorbeeld door homo-fobische of transfobische dingen te zeggen of omdat mensen mij niet serieus nemen.’’ (kind, 17 jaar).

Meisjes worden vooral gepest vanwege hun seksuele gerichtheid,

Uit het onderzoek blijkt dat er verschil tussen seksen bestaat voor wat betreft de aanleiding om te pesten. Zo worden meisjes vooral gepest wegens hun seksuele gerichtheid. Jongens vormen vooral het mikpunt vanwege een handicap.
Anders dan steeds meer volwassenen hanteren kinderen en jongeren vrij strenge gendernormen. Zo blijkt uit de reacties van kinderen die zich ‘’anders’’ noemen. Ze worden vooral gepest omdat ze niet weten of ze een jongen of een meisje zijn en vanwege hun uiterlijk.
In de belevingswereld van veel jongeren en kinderen moeten er heldere scheidslijnen moeten bestaan tussen seksen. ‘Wat’ een jongen is en ‘wat’ een meisje moet zonder meer duidelijk zijn. Evenals de kenmerken van hoe behoor je je te gedragen en hoe behoor je eruit te zien.

Algemene conclusie rapport

Mikpunt zijn vooral kinderen die gepest worden wegens een combinatie van discriminatiegronden en uiterlijke kenmerken. Vooral seksuele gerichtheid en armoede – en uiterlijke kenmerken.
School is de belangrijkste plek waar kinderen gepest worden. Toch ligt de meest De negatieve impact daar waar kinderen ook op andere levensdomeinen gepest worden. Met name in de buurt en online.
Gebeurt het pesten op meerdere plekken dan voelt niemand zich daarvoor verantwoordelijk. Dat wil zeggen om het pesten domein overstijgend aan te pakken. Hierdoor worden deze kinderen niet adequaat gesteund en geholpen.

Overal aanpak
De Kinderombudsman wijst op de noodzaak van een overal aanpak van pesten en discriminatie. Deze overstijgt het domein van school. ‘’Pesten speelt zich niet af in een vastomlijnd begrensd gebied, waarmee ook de aanpak van pesten zich niet kan beperken tot de grenzen van ieders professionele werkveld. Rechten van kinderen, zoals het recht op gelijke behandeling (artikel 2 IVRK) en het recht op bescherming tegen geweld (artikel 19 IVRK) gelden namelijk voor alle kinderen op al hun levensgebieden’’, aldus de Kinderombudsman.

Tot slot stelt de Kinderombudsman dat pesten ons allemaal aangaat. ‘’Uiteindelijk moet iedereen in onze samenleving die weten of zien dat een kind gepest wordt zich aangesproken voelen. Want pesten vindt plaats in de samenleving. Wij vinden het van belang dat ieder gepest kind zich gesteund weet. Dat betekent dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om daar waar pesten plaatsvindt niet weg te kijken.’’Artikel links