Kabinet Rutte IV bedigd door de koning

©Internationale Rotapool. Koning Willem-Alexander ondertekent De Koninklijke Besluiten.
©Internationale Rotapool. Koning Willem-Alexander ondertekent De Koninklijke Besluiten.

Na de maar liefst driehonderd dagen durende fomatie beeidgde koning Willem Alxander op 10 januari kabinet Rutte IV. Het telt meer vrouwen dan ooit. Tijdens de presentatie werd de anderhalve meter in acht genomen. In verband met het grote aantal ministers vonden beediging en presentatie plaats op Paleis Noordeinde.

©Internationale RotapoolDe Koninklijke Besluiten die door de Koning in de Puttikamer van Paleis Noordeinde worden ondertekend.
©Internationale RotapoolDe Koninklijke Besluiten die door de Koning in de Puttikamer van Paleis Noordeinde worden ondertekend.

De beëdiging startte met het tekenen van de Koninklijke Besluiten door de Koning in de Puttikamer van Paleis Noordeinde. In deze besluiten is het ontslag en benoeming van de ministers en staatssecretarissen vastgelegd.

Contrasigneren
Alle besluiten werden ook door de minister-president gecontrasigneerd. Ministers die een staatssecretaris krijgen toegewezen contrasigneerden de benoeming van de staatssecretaris ook bij Koninklijk Besluit.
Vervolgens werden de nieuwe ministers en staatssecretarissen ten overstaan van de Koning beëdigd in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde. De nieuw benoemde bewindspersonen legden een in de wet voorgeschreven eed of belofte af. Dit moment markeert het staatsrechtelijk moment van de overgang naar een volgend kabinet.

Officiële foto
Na de beëdiging wordt de officiële foto van de nieuwe regering gemaakt op het bordes van Paleis Noordeinde. Later op de dag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen en presenteert het nieuwe kabinet zich aan de media op het ministerie van Algemene Zaken.


Den Haag, 10 januari 2022: De nieuwe ministers en staatssecretarissen ten overstaan van de Koning beëdigd in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde.
Beeld: Valerie Kuypers
Den Haag, 10 januari 2022: De nieuwe ministers en staatssecretarissen ten overstaan van de Koning beëdigd in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde.
Beeld: Valerie Kuypers

Den Haag, 10 januari 2022: Groepsfoto van de nieuwe ministers en staatssecretarissen nadat zij ten overstaan van de Koning beëdigd zijn in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde.
Beeld: Valerie Kuypers
Den Haag, 10 januari 2022: Groepsfoto van de nieuwe ministers en staatssecretarissen nadat zij ten overstaan van de Koning beëdigd zijn in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde.
Beeld: Valerie Kuypers