Kabinetsbesluit openen verpleeghuizen sluit aan bij onderzoek KBO-PCOB

De uitkomsten van de enquête die seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft laten uitvoeren, sluit aan bij het kabinetsbesluit om bij 25 verpleeghuizen weer bezoek toe te laten. Al is er veel begrip voor de lockdown (67%), een meerderheid (51%) geeft ook aan dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om contact te houden met hun naasten in het verpleeghuis.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Mensen hebben grote behoefte aan perspectief, dat hebben veel mantelzorgers tot nu toe gemist. Met dit kabinetsbesluit is er weer een stip aan de horizon gekomen.”

2199 mensen deden mee aan enquête

KBO-PCOB wilde, mede op initiatief van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), weten welke invloed het huidige bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten.
2199 Nederlanders die op dit moment een naaste in een verpleeghuis hebben, vulden de enquête in. Het overgrote deel (67%) vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn over waarom de lockdown nodig was. Maar ze hebben ook last van de gevolgen. Bij een ruime meerderheid is er verdriet (73%) dat ze hun naaste in het verpleeghuis niet mogen bezoeken en is er angst (26%). Ook voor de bewoners zelf zien zij de effecten. Zo is er eenzaamheid (76%), verdriet (66%), heeft het gevolgen voor de kwaliteit van leven (62%) en is er angst (35%).

Nadelige gevolgen bezoekverbod

Op de vraag of de bescherming van bewoners, mantelzorgers en anderen voor het coronavirus opwegen tegen het niet kunnen bezoeken van bewoners en eventuele nadelige gevolgen voor hun welbevinden, is 40% het daar mee eens. 37% is het hier mee oneens.Om toch in contact met je naaste in het verpleeghuis te blijven, wordt met name telefoneren (58%) en beeldbellen (43%) genoemd. Negen procent geeft aan dat er op dit moment geen mogelijkheid is om contact te hebben. Vanderkaa: “Deze uitslag ondersteunt de stap voor stap versoepeling van de bezoekersregeling, zoals het kabinet dit nu voorstelt. Er is meer behoefte aan contact, daarom dringen we er op aan dat dit besluit snel vervolgstappen krijgt in alle verpleeghuizen. Door bijvoorbeeld één vaste mantelzorger aan te wijzen die beschikking heeft tot mondkapjes en tests.”

Artikel links