KBO-PCOB denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe coronagolf

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

KBO-PCOB staat volledig achter het advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van mantelzorgers. Het risico op overbelasting van mantelzorgers neemt af als bij het maken van keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding ook aan de gevolgen voor de mantelzorgers wordt gedacht.

De SCP-publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers van 14 juli jl. beveelt verder aan om mantelzorgers bij een nieuwe opleving van besmettingen te betrekken bij het maken van concrete afspraken over mogelijkheden tot bezoek aan bewoners van instellingen. Daarnaast moet er voor mantelzorgers goede en begrijpelijke informatie beschikbaar zijn, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. KBO-PCOB vindt daarnaast dat het voor mantelzorgers duidelijk moet zijn bij wie zij kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben.

Zodra het kabinet en de Tweede Kamer na hun zomervakantie weer met dit onderwerp aan de slag gaan, zal KBO-PCOB het belang van goede ondersteuning van en communicatie met de mantelzorg(ers) in een mogelijke tweede coronagolf onder de aandacht van de politiek brengen. Ook met zorgaanbieders willen wij hierover in gesprek.

Bron: KBO-PCOB