KBO-PCOB en ANBO Wooncrisis komt door beleid, niet door honkvaste seni

Woonzorgcomplex Roomolen, Haarlem
Woonzorgcomplex Roomolen, Haarlem

Volgens een onderzoek van de NOS en regionale omroepen onder gemeenten zijn ouderen honkvast. Ze belemmeren het doorstromen op de woningmarkt. Volgens onderzoek van ouderenbonden onder senioren willen ouderen best wel verhuizen. Volgens deze seniorenorganisatie wordt de woningcrisis veroorzaakt door inconsequent beleid van lokale en landelijke overheid.

Gusta Willems van KBO-PCOB stelt: “De schuld van de woningcrisis moet je niet in de schoenen van senioren schuiven. Dit komt mede door inconsequent beleid van lokale en landelijke overheid.
Uit onze eigen onderzoeken en de verhalen die wij binnenkrijgen willen heel veel senioren best wel ergens anders wonen. Maar dan moet er wel een geschikte woning zijn. Heel veel initiatieven, zoals seniorenhofjes, stranden bij gemeenten die hun grond liever besteden aan projecten die meer geld opbrengen. Ook is men doorgaans weinig flexibel bij allerlei woonoplossingen. Daar moeten gemeenten wel eerlijk over zijn.”

Doorstroming ouderen
Dat de doorstroming van senioren de woningmarkt weer vlot kan trekken, daar is KBO-PCOB het mee eens. Willems: “We zeggen al jaren dat er eerst gebouwd moet worden voor senioren. Daarmee maak je gezinswoningen vrij.
Zeker omdat het overheidsbeleid langer thuiswonen van senioren is. Alleen helpt het dan niet om met de beschuldigende vinger naar senioren te wijzen. Dat werkt alleen maar stigmatiserend.
Maar er is iets anders aan de hand, we worden met zijn allen ouder en daar houden de overheden te weinig rekening mee. Volgens het CBS is in 2040 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Willen we de woningcrisis op oplossen, dan moeten we nu werk maken van de senioren van vandaag én morgen.”
Om de woningmarkt weer uit het slot te halen, gaat KBO-PCOB graag het gesprek aan met de gemeenten om te kijken naar geschikte oplossingen.

ANBO mist visie bij gemeenten
Ook de ANBO stelt dat gemeenten hun hand in eigen boezem moeten steken. ANBO stelt dat gemeenten vaak geen visie hebben op de veranderende demografische ontwikkelingen in ons land.
Veel ouderen willen wel verhuizen naar een kleinere woning. Niet alleen omdat het in hun eigen belang is, maar ook omdat zij daarmee starters aan een huis kunnen helpen. Maar er zijn simpel gezegd geen geschikte woningen om naar toe te verhuizen, in hun eigen wijk, met zorg dichtbij en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en waar nodig te helpen.

Gemeenten negeerden waarschuwingen
Gemeenten zeggen nu in het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen dat dat de belangrijkste oorzaak is van het enorme woningtekort in ons land, maar hebben het zelf laten liggen.
Zij negeren al jaren de waarschuwingen dat Nederland in rap tempo aan het veranderen is en zijn gezinswoningen blijven bouwen. Zij hebben vaak geen visie op het feit dat er in Nederland snel veel meer ouderen komen, die ook nog eens ouder worden én anders ouder worden (tegenwoordig vaak nog tientallen jaren vitaal zijn). Straks bestaat een derde van de bevolking uit ouderen.

ANBO: Rijk moet regiorol op zich nemen
Drie op de tien gemeenten zouden graag meer bevoegdheden hebben, blijkt uit het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Maar ANBO vindt juist dat het Rijk de regierol naar zich toe moet trekken.
Er moet een minister van wonen komen. Deze moet met gemeenten prestatieafspraken maken over de volgende punten:
– hoeveel woningen er bij moeten komen;
– wat voor een woningen dat moeten zijn;
– voor wie die woningen geschikt moeten zijn;
– hoe snel die woningen gerealiseerd moeten worden.
Artikel links
 ANBO