KBO-PCOB start petitie omwille van een derde vaccin voor 60plussers

Corona treft steeds meer personen. Daarom start seniorenorganisatie KBO-PCOB een petitie waarin het kabinet en de Tweede Kamer wordt opgeroepen om haast te maken met deze booster. Wachten tot 6 december is te laat.

De noodzaak om het boostervaccin beschikbaar te stellen, wordt met de dag groter. D Gusta Willems van KBO-PCOB: “Het is nu al twee voor twaalf. Misschien zelfs al geweest.
Er zijn steeds meer zieken onder verpleeghuisbewoners, maar ook huisartsen krijgen meer mensen met coronaklachten op bezoek. De boosterprik moet, voor degene die dat wil, eigenlijk nu al klaarliggen. Laten we dan met 60-plus beginnen.”

Impact corona op senioren
Dat de impact van corona op senioren heftig is, heeft het afgelopen jaar wel laten zien, met name in verpleeghuizen. Willems: “We moeten echt voorkomen dat dat zich herhaalt. En hopelijk hebben we geleerd van toen en kan iedereen in het verpleeghuis voor die extra prik terecht. Dus ook mensen die niet bij het RIVM geregistreerd zijn of niet onder behandeling van de instellingsarts staan.”

Petitie
Het is de bedoeling dat de petitie richting de leden van de Tweede Kamer en het kabinet gaat. Niet alleen senioren wordt gevraagd de petitie te ondertekenen, maar ook iedereen die deze actie steunt.
Artikel links