KBO-PCOB zet zich in voor hogere vaccinatiegraad volwassenen

Stockfoto
Stockfoto

In Nederland is er momenteel veel discussie over de vaccinatie van kinderen en jongeren, maar ook de aandacht voor vaccinatie van volwassenen mag volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB niet verloren gaan. De helft van alle vaccins in Nederland wordt namelijk aan volwassenen gegeven, zoals de griepprik, de pneumokokkenprik tegen longontsteking en de prik tegen gordelroos.

Zorgwekkende daling
De vaccinatiegraad onder volwassenen daalt echter zorgwekkend en dat vraagt om actie. Daarom heeft KBO-PCOB – lid van de Vaccinatiealliantie – het initiatief genomen om, samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Influenza Stichting en een aantal andere organisaties, te bewaken dat er voldoende aandacht blijft voor vaccinatie van volwassenen. Het doel is zelfs met alle betrokken organisaties binnen en buiten de zorg een plan te maken hoe de vaccinatiegraad te laten stijgen.

De cijfers spreken voor zich
Voor risicogroepen is de vaccinatiegraad tegen griep de afgelopen jaren gedaald van 77% naar 50%. Vorig jaar waren er 900.000 griepgevallen, resulterend in opnamestops bij de helft van alle ziekenhuizen. Honderdduizenden mensen liepen onnodig risico. De 18 weken durende griepepidemie in de winter van 2017-2018 leidde tot 9500 sterfgevallen. Ook de pneumokokkenvaccinatie tegen longontsteking staat op de planning, maar is zeker nog geen feit. Een snelle introductie wordt belemmerd door discussies over budgetten en uitvoering. Voor KBO-PCOB is de deelname aan de Vaccinatiealliantie mede ingegeven door deze urgentie.

Extra stappen nodig
KBO-PCOB is van mening dat vaccineren van kwetsbare groepen hoog op de agenda moet staan. Met name voor volwassenen met een verminderend immuunsysteem, zoals senioren en (ex-)kankerpatiënten kan de griepprik en vaccinatie tegen pneumokokken een levensgroot verschil maken. Maar ook de vaccinatie onder zorgprofessionals is een belangrijk onderwerp. Effectieve, eigentijdse voorlichting, een doortastender beleid en het delen van kennis en inzichten zijn nodig.

Ideeën omzetten in concrete maatregelen
In overleg zullen ervaringen, expertise en ideeën omgezet worden in effectieve maatregelen en concrete acties om de vaccinatiegraad onder volwassenen te laten stijgen. Aan dit overleg nemen naast KBO-PCOB, het ministerie van VWS en de Nederlandse Influenza Stichting ook patiëntenverenigingen en andere seniorenorganisaties deel. De beroepsverenigingen van zorgverleners roepen we op om ook aan tafel te komen: huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en bedrijfsartsen. Maar ook de werkgevers- en werknemersorganisaties. Op deze manier kan expertise worden gebundeld om zodoende de vaccinatiegraad onder volwassenen te laten stijgen. Zodat een vaccinatie het verschil kan maken tussen kwetsbaar of niet kwetsbaar zijn.

Bron: KBO-PCOB