Kevers en Wantsen

Vliegend Hert
Vliegend Hert

Vaak bekijkt men de wantsen (Heteroptera) en kevers (Coleoptera) vol wantrouwen en afschuw. Menig mens durft zo’n monster niet in de hand te nemen en de schoonheid van de beestje eens goed te aanschouwen. Dat doen we liever op afstand of via de macro-foto’s van Bas.

Herculeskever
Herculeskever

Die beestjes worden in normaal spraakgebruik ook dikwijls aangeduid als ‘torren’. Het zijn echter geheel verschillende diergroepen, die niet eens nauw verwant zijn. Samen vertegenwoordigen ze bijna de helft van het aantal bekende insectensoorten, waarbij de kevers met ruim 250000 soorten de grootste groep vormen. Van de wantsen zijn slechts 50000 soorten bekend. Eigenlijk zijn wij op de insectenplaneet. Het meerderen deel van alle wezens zijn insecten.

Wantsen en kevers komen overal op de aarde voor en vertonen een enorme rijkdom aan vormen en afmetingen. Onder hen vindt men enige van de grootste, zwaarste en kleurigste insectensoorten. Let u er maar eens op als u eropuit trekt in de zomermaanden met uw camera in de aanslag.

Alle wantsen bezitten stekende en zuigende monddelen, waarmee ze op planten of dieren zuigen. Kevers hebben meestal bijtende monddelen, even geschikt voor het verwerken van plantaardig voedsel als van dierlijk voedsel.
De meeste soorten wantsen en kevers gebruiken een van hun vleugelparen om te vliegen. Het andere paar vleugels is bij de kevers vervormd en verhard tot een beschermend pantser. Bij wantsen is dit ook gedeeltelijk of geheel het geval.

Ik weet nog goed dat ik als kleine jongen meikevers ging vangen in een potje, tegenwoordig zijn ze beschermd, dacht ik. En dan die engerlingen! Typisch is die naam van de larve van de meikever die vroeger eens in de drie tot vier jaar in grote aantallen voorkwam. Er zijn vele volken die kevers allesbehalve eng vinden, en ze graag op het menu hebben staan. Als wij van jongs-af ook kevers en andere insecten voorgezet zouden hebben gekregen, keken we vast en zeker ook heel anders tegen die beestjes aan. Nu genieten wij enkel van hun schoonheid.

Misschien moeten we toch nog eens in mei het kind van toen terugvinden.

Gaan jullie mee?


Meikever
Meikever

Dovenetelwants
Dovenetelwants