Knokken voor het korhoen

Magazine  »  Wandelen, fietsen & natuur (394 artikelen)  »  Natuur (256 artikelen)

De laatste populatie wilde korhoenders in Nederland dreigt op korte termijn uit te sterven. Nu een onderzoeksrapport van Alterra heeft aangetoond dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht toch nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders, wil de provincie Overijssel in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland deze laatste strohalm grijpen om het korhoen voor Nederland te behouden.

korlhoen

Het korhoen is een icoon van het Nederlandse cultuurlandschap. Begin 20e eeuw leefden duizenden korhoenders op kleine akkers en heidevelden in ons land; rond 1975 waren dat er nog vele honderden. Nu zijn dat er nog tien! Deze vogel hoort bij Nederland en staat samen met andere verdwijnende soorten symbool voor het oude cultuurlandschap dat we in het verleden niet voldoende hebben kunnen beschermen. Nietsdoen terwijl er nog mogelijkheden zijn om het korhoen te redden is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming geen optie. Niet alleen heeft Nederland de wettelijke internationale verplichting het dier voor uitsterven te behoeden, het korhoen is bovendien geen trekvogel. En dus betekent een uitgestorven populatie, ook een definitief einde voor de soort. Op eigen kracht zal het korhoen nooit meer terugkeren in Nederland.

Als natuurorganisaties komen we dus op voor het korhoen en steunen we de bijplaatsing van korhoenders uit Zweden. We willen met elkaar een ultieme poging ondernemen om het korhoen in Nederland te redden. Dit project neemt twee jaar in beslag. De provincie Overijssel geeft hiervoor een vergunning af. Gelijktijdig vindt verder onderzoek naar de leefomgeving en een oorzaak naar de hoge sterfte onder korhoenders plaats. Tegen het einde van het traject wordt de balans opgemaakt. Mocht na twee jaar deze proefperiode blijken dat de populatie ook door bijplaatsen niet te redden valt, dan stopt het project.