Koninkrijksconcert 2014 in teken van Harmonie

Ontvangst Koning Willem Alexander bij Koninkrujksconcert, theater de Meervaart, Amsterdam Osdorp
Ontvangst Koning Willem Alexander bij Koninkrujksconcert, theater de Meervaart, Amsterdam Osdorp

In Theater de Meervaart in Amsterdam-Osdorp was op maandag 15 december Koning Willem Alexander te gast bij het”Het concert heeft dit jaar extra glans, omdat 60 jaar geleden Koningin Juliana het Statuut van het Koninkrijk bekrachtigde’’, stelde gastheer Eberhard van der Laan, burgmeester van Amsterdam. Het concert stond in het teken van ‘’samen’’ en ‘’harmonie’’ als de sleutelwoorden voor de toekomst van het Koninkrijk .

Het Statuut regelt de onderlinge verhoudingen van Europees Nederland, Caribisch Nederland en de landen Aruba, Bonaire en Curaçao. Om dat te vieren vindt jaarlijks sinds 2005 het Koninkrijksconcert plaats. Gastheren van deze avond waren burgemeester Van der Laan en Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals de minister stelde ligt de toekomst van het Koninkrijk in evenwaardigheid van alle delen van het Koninkrijk.

Samenwerking
Binnen het Koninkrijk staat samenwerking centraal zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke landen”, aldus Plasterk. Wijzende op het feestelijk programma van deze avond wees Plasterk op het belang van interesse en aandacht voor elkaar en het samen genieten van de mooie dingen in het leven. Het programma sloot daarop mooi aan door op muzikale wijze de diversiteit en verbondenheid te vieren.

Mountains and Molenhills
De verschillen en overeenkomsten tussen culturele en nationale identiteiten kwamen mooi naar voren in de film Mountains and Molenhills. Deze betrof het hoogste punt van Nederlands. Sinds 10 oktober 2010 is dat niet meer de Vaalserberg (het Drielandenpunt), maar de Mount Scenery op Saba. Sinds die datum zijn Saba, Bonaire en Sint Eustatius openbare lichamen van Nederland.

Controversen
Als boegbeeld van de Nederlandse taal en letterkunde wees Herman Pleij op Nederland als een land van controversen. “Tegenover het individualisme staat het gevoel van saamhorigheid, zoals dit blijkt tijdens carnaval, rampen, voetbalwedstrijden.”

Randal Corsen

Vol ritme was het pianospel van Randal Corsen, winnaar van de Edison Jazz Award 2004. Hij heeft een sterk gevoel voor de culturele en muzikale wortels van Curaçao. Voor het Koninkrijkconcert schreef hij ‘’Regalo”. Dit weerspiegelt het samensmelten van Afro-Antilliaanse en Europese invloeden. Dat lukt heel goed en eindigt zelfs in een feestje. .

ICK Amsterdam

Een ballet vol contrasten. Dat was het optreden van ICK Amsterdam. Begeleid door een fuga van Bach kwamen we in een wonderlijke wereld van een oneindige hemelsheid en een doods inferno.

Gert Wantenaar

Op een zeer speciale manier speelde accordeonist Gert Wagenaar een wals van Chopin. Destijds werd hij bij de doorstart van het Malando-orkest eerste accordeonist. Nu verraste hij ons met zijn virtuoze spel.


Slot
Slot

Artikel links