Koran en Bijbel in verhalen

Magazine  »  Familie & kleinkinderen (142 artikelen)  »  Geloof (56 artikelen)

Overeenkomsten tussen de heilige boeken. Geselecteerd door Marlies ter Borg met medewerking van Karima Bisschop.

Nog nooit eerder is er iemand op de gedachte gekomen om de Koran en de Bijbel naast elkaar te leggen, om de teksten te vergelijken. Gelukkig kwam Marlies ter Borg door toeval op dit briljante idee! Het werd een openbaring.

De samenstellers zijn er in geslaagd om de lezer een helder en duidelijk boek te presenteren. Een boek waarin de Koran en de Bijbel broederlijk naast elkaar zijn gelegd. Zijn er verschillen? Twee religies die loodrecht tegenover elkaar lijken te staan. Maar is dat daadwerkelijk zo?!
Het is een verbluffend boek geworden. En absoluut een boek waar we veel uit kunnen leren. Door heldere teksten en de uitleg daarvan kunnen we zien hoeveel overeenkomsten er zijn. Het zal velen verrassen!!
Een boek dat naast de Koran en de Bijbel in de kast behoort van iedereen meer wil weten over zijn eigen religie én dat van zijn naasten.

Dit boek is een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van de Schepping, Adam en Eva, de Ark van Noach/Noeh, Abraham/Ibrahiem, de geboorte van Jezus/’Isa en de Hemel of het Paradijs.

De joods-christelijke verhalen en de islamitische verhalen staan naast elkaar, met een korte inleiding die zo eenvoudig en objectief mogelijk gehouden is. De teksten zelf zijn hier in al hun eenvoud gepresenteerd. De uitleg wordt aan de lezer overgelaten.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in levensstijl en levensfilosofie, religie, maatschappelijke vraagstukken of literatuur.

Uitgeverij Unieboek
ISBN 978 90 475 0311 8
€14,95
Een brug van verhalen from Yesa Films on Vimeo.

Artikel links