Landgoed Weleveld een verborgen wandel- en fietsparadijs in Twente

De wolven van Landgoed Weleveld, op achtergond het "Jachthuis"
De wolven van Landgoed Weleveld, op achtergond het “Jachthuis”

Landgoed Weleveld is een waar wandel- en fietsparadijs en binnenkort kunnen we daar ook golfen aan toevoegen, want medio 2013 zullen de poorten worden geopend van het Golfpark Weleveld. Het inmiddels al zeer bekende Kloosterpad Zenderen gaat grotendeels door het coulisselandschap van Landgoed Weleveld. Tijdens de seizoenswandelingen van Kloosterpad Zenderen (de eerstvolgende is op 5 mei 2013) is ook het Jachthuis “Weleveld” te bezoeken waar men dan de doorlopende presentatie “Weleveld door de eeuwen heen” kan bekijken. Een goede gelegenheid om Landgoed Weleveld nog beter te leren kennen.

Onder het kerkdorp Zenderen bij Borne ligt Landgoed Weleveld. Vermoedelijk wordt het reeds indirect genoemd in een acte van Poncianusdag 1206. Voorts zijn er al heren van Weleveld bekend uit de 13e eeuw. Als stichtingsjaar wordt echter 1300 aangehouden vanwege de tekst op een inmiddels verdwenen gedenksteen, die uitvoerig is beschreven in de annalen van de Van Hambroecks, de eigenaars van Weleveld in de 18e eeuw. Op deze steen stond vermeld dat de havezate in 1300 werd gebouwd door Otto, Johan en Bernard van Ruinen en dat deze daarna de naam Weleveld aannamen. Hiermede is Weleveld een van de oudste Havezaten van Twente.

Strategisch gelegen op het punt waar een van de weinige Oost-Westverbindingwegen door Twente de Bornse beek kruist ontwikkelde Weleveld zich tot een invloedrijke havezate, eerst onder de Van Welevelds en na het overlijden van de laatste Van Weleveld in 1521 onder de ScheIes van Weleveld, afstammelingen van erfdochter Anna van Weleveld en Sweder Schele van de Schelenburg bij 0snabruck. Hun zoon Christoffel introduceerde de Nieuwe Religie in deze streek. Kleinzoon Sweder schreef een dagboek van 1800 bladzijden, dat een interessante blik geeft op het leven hier en net over de grens in respectievelijk de 80 jarige en de 30 jarige oorlog. Arm geworden door allerlei processen moesten de laatste, erfdochters Weleveld in 1715 openbaar laten verkopen. Zo werd het eigendom van de Van Hambroecks, die het huis in 1804 lieten afbreken en het landgoed in 1819 aan de familie Dikkers verkochten.

Na het faillissement van Dikkers werd het op 1 juni 1908 op een veiling gekocht door mevrouw C.M. Hänisch-ten Cate, de grootmoeder van de huidige eigenaresse Drs. C.M. Kwint-Hänisch ten Cate. In 1994 werd op haar initiatief, met steun van het Waterschap Regge en Dinkel de binnengracht van de havezate weer in ere hersteld en tegelijkertijd een informatiebord geplaatst. In 1998 betrok zij met haar echtgenoot het “Jachthuis”, een voormalige boerderij waaraan Dikkers een jachtkamer had gebouwd, Aldus woont na een onderbreking van ruim twee eeuwen de eigenaar weer op het goed.

Landgoed Weleveld

Kloosterpad Zenderen

Fietstocht over Landgoed Weleveld

Middeleeuwse Beeldentuin Weleveld

Beeldentuin Weleveld
Beeldentuin Weleveld

Filmpresentatie in het "Jachthuis" tijdens Seizoenswandeling Kloosterpad
Filmpresentatie in het “Jachthuis” tijdens Seizoenswandeling Kloosterpad