Leidt uitgestelde zorg tot oversterfte onder senioren

Oversterfte, bron CBS
Oversterfte, bron CBS

De afgelopen maanden zijn veel meer 65 plussers overleden dan normaal in deze periode. Pieter Omtzigt diende hierover begin december een motie in die Kamerbreed is aangenomen. De regering geeft echter geen gehoor. De ouderenorganisaties eisen per direct van het kabinet een onafhankelijk onderzoek.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een brief aan minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd. Zij staan daarin niet alleen: de roep om een onafhankelijk onderzoek zwelt aan, maar het kabinet geeft niet thuis.

Vooral 65 plussers
Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in ons omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

RIVM statistieken
De makkelijke conclusie is dat de oversterfte komt door corona. Volgens de RIVM-statistieken verklaart dit slechts een deel. In november bijvoorbeeld was de oversterfte 3500 mensen. Het RIVM registreerde in die maand 912 doden door corona.
Eerder in de pandemie is al duidelijk geworden dat het werkelijke aantal coronadoden hoger zal liggen, maar het kan niet de totale oversterfte verklaren. Welke rol speelt de uitgestelde zorg hierin? En spelen andere factoren zoals eenzaamheid mee?

Het is van het grootste belang om snel antwoord te krijgen op deze vragen, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen en iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.
Artikel links