Lichtpuntjes in financieel onzekere tijden

Helaas zijn de lichtpuntjes na mijn eerdere artikel er niet helderder op geworden, maar ze zijn er nog steeds wel!
Om te beginnen zitten de overheden er nu wel bovenop zodra er wat gebeurt. De laatste ingreep van Wouter Bos bij de ING is hiervoor wel illustratief. In andere landen ziet men hetzelfde gebeuren, zodra zich een ( mogelijk ) probleem voordoet in de financiële sector.

Daarbij is sinds enige weken wel duidelijk geworden dat de grote, zogeheten systeembanken, veelal een tweede steunronde nodig hebben. Er wordt nu gesproken over de mogelijke opzet van een “bad bank”. Dat is een bank waarin alle slechte bezittingen van banken worden ondergebracht onder regie en financiering van de overheid. Door die slechte, vergiftigde producten van de balansen van de handelsbanken af te halen, hoopt men die activa met grote steeds terugkerende afwaarderingen in één klap te hebben opgeruimd. Hierna zal er een schone balans ontstaan op basis waarvan banken elkaar onderling, naar iedereen hoopt, weer geld gaan lenen en ook de financiering naar particulieren en bedrijven weer volgens de normale patronen gaat verlopen. Helaas zal er met deze operatie wel weer heel veel overheidsgeld zijn gemoeid.

Een ander lichtpuntje is de gemiddelde koopkracht van de consumenten hier in Nederland. Die is er ten opzichte van 2008 op vooruitgegaan met name door overheidsmaatregelen die al in september vorig jaar met Prinsjesdag zijn aangekondigd. Daarbij komt dat de inflatie inmiddels ongeveer terug is naar nul. Deze koopkrachtvermeerdering ziet iedereen terug in relatie tot bij voorbeeld de sterk gedaalde benzineprijzen.
Als men nu over voldoende geldmiddelen beschikt kunnen er aantrekkelijke kortingen worden bedongen bij de aankoop van duurzame gebruiksartikelen als auto’s, huishoudelijke apparaten en dergelijke.
Datzelfde voorbeeld kan mogelijk gelden bij de aankoop van een duurder woonhuis, mits men erin slaagt zijn bestaande goedkopere woning op korte termijn te verkopen.
En als u daartoe de middelen en de interesse hebt is het nu de aangewezen tijd om een vakantiewoning met een geweldige korting in één van de landen aan de middellandse zee te kopen.
Misschien hebt u nog geen vakantieplannen gemaakt voor de aankomende zomer. Denk dan eens aan Groot Brittannië. Het pond is ten opzichte van de euro in een jaar tijd met ongeveer 30% gedaald. Kortom goedkoop op vakantie naar Engeland !
Dit hele verhaal gaat natuurlijk niet op als u de pech hebt vanwege de economische crisis werkeloos te worden. Dan worden deze lichtpuntjes plotseling een zwart verhaal.

Een lichtpuntje en mogelijk zelfs punt is het feit dat de effectenbeurzen wereldwijd soms nog wel flink schommelen, maar ondanks het slechte bedrijvennieuws vooralsnog niet structureel verder naar beneden duikelen. Mogelijk is er wereldwijd zoiets als een bodem bereikt. Zoals u wellicht weet lopen beurzen zo ongeveer een jaar vooruit op de werkelijke economische ontwikkelingen. Hierbij staat of valt alles met het feit dat onze systeembanken wederom in goede doen komen. Als dat gebeurt is naar alle waarschijnlijkheid de basis gelegd voor een komend economisch en financieel herstel. Het sleutelwoord hierbij is vertrouwen.
Dit is een moeilijk concreet te maken begrip. Het is een gevoel en het moet verdient worden over een langere tijd, waarin vermoedens en verwachtingen in positieve zin worden bevestigd door de feiten.

Helaas zijn we nu nog niet zover, maar op enig moment zal er weer licht gaan glooien aan de horizon.