Loonwijzer tien best betaalde en meest voorkomende beroepen

Mannen zijn het beste af in een directeursfunctie. De algemeen directeur voert de lijst aan met ruim 45 euro per uur in de top 10 best betaalde beroepen voor mannen in 2010.
Filmproducent is voor vrouwen het best betaalde beroep met 29 euro per uur.

In de lijst van de best betaalde beroepen lopen de uurlonen behoorlijk uiteen. Het verschil tussen de algemeen directeur op nummer één (45,50 euro) en de procesoperator in een olie- of aardgasraffinaderij op nummer tien (29 euro) is ruim 16 euro. Bij de vrouwen is het verschil tussen de best betaalde nummer één en tien kleiner: de filmproducer (29 euro) en HR adviseur (20,50) ontlopen elkaar bijna 9 euro per uur.

Het meest voorkomende beroep bij mannen is de logistiek medewerker en bij vrouwen staat de administratief medewerker op nummer één. Bij de meest voorkomende beroepen schommelen de uurlonen rond de 13 euro met één uitschieter naar beneden van 9,60 euro: de vrouwelijke verkoopster en één uitschieter naar boven: het mannelijke afdelingshoofd met ruim 23 euro per uur. De elektromonteur verdient het minst bij de meest voorkomende beroepen bij mannen: net geen 12 euro.

In de bijlagen is de top 10 van best betaalde beroepen en de top 10 van meest voorkomende beroepen in beeld gebracht.

De lijsten met de 10 best betaalde en meest voorkomende beroepen voor mannen en vrouwen zijn gebaseerd op bruto salarisgegevens uit de Loonwijzer-dataset van 2010, bewerkt door Bureau Baarda en gepubliceerd op Loonwijzer.nl. Er is gekeken naar beroepen waarvan minimaal 10 enqu(ee)tes zijn ingevuld. In 2010 hebben zo’n 19.000 respondenten de Loonwijzer Salaris Enqu(ee)te ingevuld.