Map voor noodgevallen

Map voor noodgevallen

Stel dat u iets ernstigs overkomt, en u bent tijdelijk niet in staat om de zaakjes thuis te regelen? Dan is het belangrijk dat uw naasten toegang hebben tot belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld uw verzekeringspapieren, persoonlijke gegevens, en andere noodzakelijke informatie.Het kan iedereen overkomen: een plotselinge ziekenhuisopname, een verkeersongeval of een ongelukkige val in huis. Juist dan moet er van alles gebeuren. In de eerste plaats is er de zorg voor het slachtoffer natuurlijk, die er hopelijk weer snel bovenop komt. Maar als het slachtoffer degene is die thuis altijd de zaakjes regelt, dan begint voor de partner of anderen in de naaste omgeving het Grote Zoeken naar de belangrijke paperassen. De polis van de zorgverzekering, de bankgegevens, de autopapieren, om maar wat te noemen.

Dan is het van groot belang dat er een map in de kast staat waarin alle denkbare gegevens zijn te vinden, inclusief de bewaarplaatsen van sleutels en documenten die nodig zouden kunnen zijn. Het is even een werkje om de map samen te stellen, maar dat is reden temeer om het bijtijds te doen. Stelt u zich voor dat u – of een ander – die hele klus zou moeten klaren als de nood aan de man is! Deze checklist helpt u een handje! Wij helpen u om stap voor stap uw ”noodmap” samen te stellen.

Dit hebt u nodig

Ringband met twee of vier ringen in een opvallende kleur. Zorg dat de map herkenbaar is door zowel op de voorkant als op de rug te schrijven: ‘VOOR NOODGEVALLEN’.

  • Beschrijfbare tabbladen.
  • Perforator.
  • Insteekhoezen (voor documenten en andere paperassen waarin u geen gaatjes kunt of wilt prikken).
  • Schrijfpapier op A4-formaat.

Checklist: Dit moet erin

1. Persoonlijke gegevens
De volledige naam, geboortedatum, burger-servicenummer (BSN) en liefst ook een kopie van het paspoort van u en uw eventuele partner horen thuis onder dit tabblad. Schrijf ook op waar het origineel van het paspoort en eventueel een trouwboekje of samenlevingscontract is te vinden.

2. Telefoon en e-mail
Wie moeten als eerste op de hoogte worden gesteld als er iets met u gebeurt? Het is handig hun namen en telefoonnummers op een aparte pagina te vermelden, zodat de gebruiker van de map niet zelf hoeft af te wegen wie hij wel en niet onmiddellijk moet inlichten. Denk aan kinderen en andere naaste familieleden, maar ook aan een huishoudelijke hulp, buren, verenigingen waarin u actief bent, vrijwilligerswerk, werkgever, kerk et cetera. Een eventuele ex-partner kan ook in dit rijtje thuishoren.
Sta er ook even bij stil of er iemand toegang zou moeten hebben tot uw e-mail en uw computer. Misschien wilt u dat alleen aan een vertrouwd persoon overlaten. U kunt overwegen de nodige gebruikersnamen en wachtwoorden aan die persoon te geven en alleen zijn of haar naam in de map te schrijven.

3. Medisch
Noteer namen en telefoonnummers van de huisarts en andere zorgverleners en zorginstellingen waarvan u gebruik maakt. De polis van uw zorgverzekering, zowel de basisverzekering als een eventuele aanvullende polis, kunt u ook in de map bewaren. Hebt u de polis liever op een andere plaats, dan volstaat een kopie. Het zorgpasje kunt u altijd bij u dragen,
bijvoorbeeld in uw portemonnee. Schrijf in de map de vindplaats van het pasje en van uw pasje voor het ziekenhuis (het zogenoemde ponsplaatje). Vermeld of u zich als donor hebt geregistreerd en waar het donorpasje te vinden is. Verzamel onder dit hoofdstuk verder alle belangrijke gegevens over uw gezondheid, zoals bloedgroep, kwalen en aandoeningen, allergieën en andere bijzonderheden die van belang kunnen zijn. Daarbij horen ook namen en doses van medicijnen die u gebruikt. Het is te overwegen de bijsluiters in de map te stoppen.

4. Testament/codicil
Een compleet testament hoort niet thuis in de noodgevallenmap, een verwijzing naar de vindplaats van een kopie wel. Vermeld ook de naam en het telefoonnummer van de notaris die het origineel bewaart. Een codicil, waarin bijvoorbeeld wensen over uw uitvaart zijn opgenomen, kunt u ook thuis bewaren. In een insteekhoes in de map bijvoorbeeld, of op een andere plek die u in de map vermeldt. Als u een executeur hebt benoemd in uw testament, noteer dan hier ook zijn of haar naam en adresgegevens.

5. Bankzaken
Geldzaken moeten weliswaar helder zijn voor gebruikers van de noodgevallenmap, maar dat betekent niet dat u pincodes gaat noteren of geheime codes van internetbankieren moet prijsgeven. Daarmee zou u het een eventuele dief wel erg gemakkelijk maken. Bovendien is het verboden om de geheime codes van een ander te gebruiken. Vindt u het nodig dat iemand toegang heeft tot uw bankrekening, dan kunt u hem of haar machtigen of een en/of-rekening openen.

Het ligt voor de hand dat partners samen rekeninghouder zijn of elkaar machtigen, maar u kunt ook overwegen om een kind, een ander familielid of een goede vriend deze rol toe te bedelen. De naam en adresgegevens van de gemachtigde of gezamenlijke rekeninghouder vermeldt u dan in de noodgevallenmap.

Hierin horen verder alleen de meest noodzakelijke gegevens thuis, dus: bij welke bank hebt u een betaal-, spaar- of beleggingsrekening en onder welk nummer? Hebt u een bedrijfsspaarrekening? Hebt u een lening en zo ja, bij welke bank? Welke bankpassen en/of creditcards hebt u en waar bewaart u die? Hebt u een kluis? Hebt u geld uitgeleend aan iemand? Waar liggen uw bank-afschriften? Als u die informatie vastlegt, verkleint u de kans dat uw nabestaanden in het geval van overlijden een deel van uw vermogen over het hoofd zien. Eventueel kunt u hier ook naam en adres van uw accountant of belastingadviseur vermelden.

6. Verzekeringen
Vermeld vindplaatsen van polissen van relevante verzekeringen, bijbehorende polisnummers en verzekeringsmaatschappijen. Denk aan een levensverzekering, ongevallenverzekering, uitvaartverzekering, inboedel- en opstalverzekering, doorlopende reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en autoverzekering. Eventueel kunt u de polissen, of kopieën daarvan, ook in de map stoppen. Vermeld ook de naam en adresgegevens van uw assurantietussenpersoon.

7. Werk en inkomen
Uw eventuele werkgever moet in een noodsituatie snel op de hoogte worden gebracht. Begin dit hoofdstuk dus met de vermelding van werkgever, de contactpersoon voor ziekmeldingen en een telefoonnummer. Noteer ook andere inkomstenbronnen, zoals pensioenfondsen, uitkeringsinstanties en verzekeraars, bijvoorbeeld als u een lijfrente-uitkering geniet. Een verwijzing naar een vindplaats van jaaropgaven, kopieën van belastingaangiften en kennisgevingen van aanslagen en toeslagen kan handig zijn.

8. Huisdieren
Wat gebeurt er met uw huisdier als u (tijdelijk) niet voor het beestje kunt zorgen? Vraag hier iemand voor en noteer zijn of haar naam en telefoonnummer. Zorg ook dat de benodigde
gegevens over het dier zelf zijn vastgelegd, zoals inentingen en andere medische details, benodigde verzorging, stamboekpapieren et cetera.

9. Woning
Waar ligt het huurcontract of het eigendoms-bewijs en de hypotheekakte? Wie hebben reservesleutels van de woning? Bij een koopappartement: wie is de contactpersoon voor de Vereniging van Eigenaren? Is er een recent taxatierapport, vermeld daarvan dan de bewaarplaats. Ook een WOZ-aanslag kan van belang zijn. Is er een servicecontract voor (klein) onderhoud aan de woning? Of voor onderhoud aan de verwarmingsinstallatie? Bij welke aanbieder(s) lopen (mobiele) telefoon-, internet- en kabelabonnementen? Wie is uw energieleverancier? Allemaal gegevens die voor een buitenstaander niet zo makkelijk te achter-halen zijn. Schrijf ze op!

10. Auto en aanverwanten
Noteer het kenteken en de bewaarplaats van het kentekenbewijs, verzekeringspapieren, apk-keuringsbewijs en sleutels. Gegevens over een eventuele lening die aan de auto is gekoppeld, verdienen eveneens een plekje in dit hoofdstuk. Denk ook aan andere voertuigen en aanverwante zaken. Een scooter of caravan zou u ook in dit hoofdstuk kunnen noemen, evenals een scoot-mobiel of brommobiel.

Bewaar de map op een plaats die ook voor een buitenstaander voor de hand ligt, bijvoorbeeld in een dressoir in de woonkamer. Het is ook raadzaam aan een paar mensen te vertellen dat de map er is, bijvoorbeeld de kinderen en/of de buren. Hopelijk is de map niet snel nodig en staat hij volgend jaar nog op precies dezelfde plek in de kast. Haal hem in dat geval toch weer een keer tevoorschijn om te controleren of de gegevens nog actueel zijn. Zodat uw helpers in een echt noodgeval veel gemak zullen hebben van uw zorgvuldig bijgehouden map voor noodgevallen.

Wachtwoorden en pincodes

U kunt bijna niet meer zonder wachtwoorden en pincodes. Om geld op te nemen, maar ook voor het controleren van uw banksaldo en e-mail. Het is niet verstandig om deze goudmijn aan informatie in één map op te slaan, want dat is de jackpot voor inbrekers. Opslaan in een kluis kan, maar wie bewaart dan een extra sleutel? U zou kunnen overwegen om de wachtwoorden met een ezelsbruggetje te versleutelen en dat dan op te slaan. En u kunt natuurlijk ook een gesloten envelop bij een vertrouwenspersoon achterlaten.

Bron Plus Magazine