Marker Wadden Natuurmonumenten bouwt aan een nieuwe Biesbosch

Magazine  »  Wandelen, fietsen & natuur (402 artikelen)  »  Natuur (261 artikelen)

Goed nieuws voor natuurliefhebbers. Natuurmonumenten heeft 15 miljoen euro ontvangen en start met de aanleg van een gigantisch moeras de ‘Marker Wadden’. Met dit project wordt het Markermeer nieuw leven ingeblazen. Met een oppervlakte van tienduizend hectare gaat het om het grootste natuurontwikkelingsproject in Nederland.

Aan weerszijden van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is het nu water wat de klok slaat. De Marker Wadden brengen daar verandering in. Met een groep eilanden bestaande uit zandplaten, wilgenbossen, moeras en stukken open water. Een paradijs voor vogels zoals meeuwen en aalscholvers maar ook zeldzame soorten zoals de krooneend en de zwarte ooievaar, en een thuis voor bever en otter. Maar ook rust en ruimte biedend aan de vier miljoen mensen die rondom het Markermeer en het aangrenzende IJmeer wonen.

Marker wadden natuurmonumenten

De Marker Wadden maken een einde aan de aanhoudende achteruitgang van de natuur in het Markermeer. In dit 70.000 hectare grote gebied zweeft een enorme hoeveelheid slib die het bodemleven verstikt en waardoor helder water amper nog voorkomt.. De oevers zijn te hard en te steil (dijken met basaltblokken in plaats van strand en rietvelden), en het water is te diep voor waterplanten.

Deze achteruitgang van de natuur heeft geleid tot dikke stapels rapporten. In al die plannen staat dat er een ‘oermoeras’ in het Markermeer moet komen. Natuurorganisaties, provincies, gemeenten, de recreatiesector, zandwinningsbedrijven en waterbouwkundige bedrijven zijn enthousiast over dit idee, maar de financiering is tot nu toe een probleem.

Voor natuur, recreatie en waterkwaliteit in het Markermeer is immers een forse investering vereist. Natuurmonumenten kan dankzij het geld uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij een doorbraak verwezenlijken door de eerste duizend hectare van de Marker Wadden in te richten; dit eiland op enkele kilometers van Lelystad zal naar verwachting in 2018 gereed zijn.