Meer babyboomers zoeken hulp voor drankprobleem

Magazine  »  50plus (194 artikelen)  »  50plus (141 artikelen)

De verslavingszorg ontving het afgelopen jaar tien procent meer alcoholcliënten in de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar. Dit is, naast de verdubbeling van de alcoholproblematiek onder ouderen in de laatste tien jaar, het duidelijkste teken dat niet alleen het drankgebruik onder jongeren een probleem is. Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ en GGZ Nederland, de branche-organisatie van de verslavingszorg, pleiten voor meer laagdrempelige hulp zoals zelfhulp en internet.

De cijfers zijn afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem en zijn door de Stichting Informatievoorziening Zorg gepubliceerd. Ouderen (senioren) en jongeren lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar op belangrijke elementen die alcoholgebruik bevorderen blijken ze juist veel overeenkomsten te vertonen. Beide groepen beschikken namelijk over veel vrije tijd en hebben geld te besteden. Dit komt dan ook steeds meer tot uiting in de cijfers over het cliëntenbestand in de verslavingszorg. Ook ouderen gaan hier steeds meer deel van uitmaken. Was tien jaar geleden nog 13% van de alcoholcliënten ouder dan 55 jaar, inmiddels is dit gestegen naar 20%.

Ouderen: een snellere stijging onder vrouwen
Bijna één op de drie 55-plussers (31%) met een alcoholhulpvraag is vrouw, in de jongere leeftijdscategorieën is dit bijna één op de vier (24%). Een ander kenmerk is dat bij ouderen relatief meer sprake is van dagelijks gebruik (75% tegenover 68%). En zij melden zich relatief later bij de verslavingszorg.

Laagdrempelige zorg
De ervaring binnen de verslavingszorg is dat ouderen de behoefte hebben aan vormen van laagdrempelige hulp, zoals door middel van zelfhulp en internet. In toenemende mate oriënteert de verslavingszorg zich dan ook op programma’s via internet of zoekt zij nadrukkelijk contact met organisaties van zelfhulp, zoals de Stichting Zelfhelp Nederland. Deze organisatie organiseert op 12 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht het congres `Dag van de verslaving’ samen met o.a. GGZ Nederland. Op 13 oktober organiseren vrijwel alle instellingen voor verslavingszorg open dagen, waarbij ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan diverse vormen van zelfhulp.

Ouderen kunnen ook contact opnemen met de Alcoholinfolijn. Deze is te bereiken op 0900 – 500 20 21 (10 ct./min). De factsheet over alcohol en ouderen met de hier gepresenteerde cijfers is te vinden via de website Alcoholinfo.nl.

Informatie over het congres “Dag van de verslaving” staat op www.dagvandeverslaving.nl.