Meer dan een miljoen vrouwen met weinig scholing en weinig inkomen

CC0 Creative Commons - Pixabay
CC0 Creative Commons – Pixabay

Vandaag start Stichting Lezen & Schrijven de campagne Go Mama! Doel is meer vrouwen te activeren een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Dat is nodig, want in Nederland bestaat een groot verschil tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Dit verschil is groter dan in de ons omringende landen. Er zijn in Nederland meer dan een miljoen laagopgeleide vrouwen die niet werken (CBS 2017). Bijvoorbeeld bij een scheiding kan dat tot urgente problemen leiden.

Beperkte basisvaardigheden werkt belemmerend
46% van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 64 jaar is economisch niet zelfstandig, vergeleken met 26% van de mannen. Bij laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 73% (SCP 2017). De weg naar economische zelfstandigheid is voor deze laagopgeleide vrouwen lang, omdat zij vaak onvoldoende taal-, reken- en computervaardigheden hebben.

Jij kan meer dan je denkt!
De campagne Go Mama! laat vrouwen zien dat ze actie kunnen ondernemen om nieuwe dingen te leren. Door te versterken wat ze al kunnen. Zo worden ze aangemoedigd om de eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Vrouwen kunnen zich opgeven voor lessen bij hen in de buurt en zelf online oefeningen doen op het gebied van werk & solliciteren, geld & rekenen, internet & computer. De campagne is te zien op www.gomama.nu

Oprichter vrouwenorganisatie Prachtvrouw Coaching Habiba Bouanan: “Veel vrouwen hebben ambities en talenten, maar soms hebben ze een duwtje in de rug nodig om hun dromen te realiseren. Go Mama! geeft dat duwtje en zelfvertrouwen zodat vrouwen de eerste stap zetten richting (vrijwilligers)werk.”

Brede aanpak verbetert positie van vrouwen
De campagne Go Mama! is onderdeel van het project EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie), een pilot die wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Door hun vaardigheden te verbeteren, kunnen vrouwen makkelijker aan de slag met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Zo kunnen ze makkelijker meedoen in de smenleving en een stap zetten op weg naar economische zelfstandigheid.