Meer dan miljoen Nederlanders ernstig eenzaam

Foto Coalitie Erbij - Campagne Samen tegen Eenzaamheid
Foto Coalitie Erbij – Campagne Samen tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid (21 september tot en met 1 oktober) is van start gegaan. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Onder het motto ‘Kom erbij!’ laten maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, maar ook vrijwilligers en actieve burgers in het hele land zien wat zij doen tegen eenzaamheid. En dat in steeds meer sectoren zoals de zorg, kunst en sport.

Eenzaamheid en gevolgen
Eenzaamheid en sociaal isolement staan meer dan ooit volop in de belangstelling en dat is een goede zaak. Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed die eenzaamheid op het welzijn en gezondheid van mensen kan hebben. Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden. Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn minder gelukkig en hebben vaker een negatief mens- en/of zelfbeeld dan mensen die geen last van eenzaamheid hebben. Dat maakt de strijd tegen eenzaamheid urgent en belangrijk.

Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij: “Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid is geen sinecure. De oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens tot mens en zelfs met een goed sociaal netwerk kunnen mensen zich eenzaam voelen bijvoorbeeld als gevolg van een groot gemis of onvervangbaar verlies. In veel gevallen is er iets aan te doen en kunnen mensen gesteund worden om hun gevoel van eenzaamheid te reduceren.

Concrete activiteiten tijdens Week tegen Eenzaamheid
Op veel plaatsen en op veel manieren staat eenzaamheid op de agenda. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid – en velen het hele jaar door – organiseren maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, maar ook vrijwilligers en actieve burgers honderden lokale activiteiten waar mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Scholieren bezoeken verzorgingshuizen, ouderen doen aan walking football of een gouden dans, buurtcentra dekken een lunchtafel voor omwonenden. Daarnaast vinden conferenties plaats waar beleidsmakers en professionals uit sectoren als welzijn, zorg en wonen kennis uitwisselen en samenwerking vormgeven. In 38 workshops krijgen vrijwilligers handvatten aangereikt om eenzaamheid te signaleren en het gesprek aan te gaan.

Ricky (60), die zich lange tijd eenzaam voelde: “Het is zo belangrijk om in beweging te komen. Dit is wel het moeilijkste, maar het is het enige wat helpt om uit je isolement te komen. Ga niet de hele dag binnen zitten, want het maakt alleen maar depressiever. Ga naar een wandelclub, ga naar buiten, sluit je ergens bij aan en maak afspraken met mensen.

Coalitie Erbij
Initiatiefnemer van de Week tegen Eenzaamheid is Coalitie Erbij, hét landelijke
samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het verminderen van eenzaamheid. De kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Daarnaast heeft de coalitie ruim 30 leden.