Met tweede golf corona besmettingen en economische crisis toename psyc

Pixabay CC
Pixabay CC

“Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben moeten zonder barrières met een behandeling kunnen starten” zegt Goran Pisic, directeur van GGZ instelling Solutalks. Met de tweede golf van coronabesmettingen, een economische crisis en de herfst- en winterdepressie is een toename van psychologische klachten zeer waarschijnlijk. De druk op de reguliere GGZ zal alleen maar toenemen terwijl het ook mogelijk is om direct te beginnen met een behandeling bij online GGZ-zorginstellingen.

Online GGZ biedt oplossing
“Tot de coronacrisis sprak ik regelmatig met verwijzers die niet wisten dat er een online behandelaanbod was. Online therapie wordt wel eens verward met e-health zelfhulpmodules. We maken regelmatig mee dat patiënten zichzelf bij ons aanmelden, omdat de instelling waar ze naar zijn verwezen een wachtlijst van enkele maanden heeft. De minder assertieve patiënt is genoodzaakt om in de rij aan te sluiten”, zo vertelt Goran Pisic.

Verder bestaat bij sommige verwijzers het beeld dat een online behandeling niet gelijkwaardig zou zijn aan een fysieke behandeling. Terwijl uit meerdere onderzoeken, waaronder een recente publicatie van PSYNED, blijkt dat patiënten doorgaans juist meer tevreden zijn over een online behandeling dan een fysieke behandeling.

Solutalks ziet inmiddels dat een bredere verwijsgroep de online zorgaanbieders weet te vinden. “De coronacrisis heeft het online behandelen in een stroomversnelling gebracht. Als de druk de komende weken verder toeneemt op de reguliere GGZ dan kan er eerder een beroep worden gedaan op online zorgaanbieders”.

Neem voorbeeld aan samenwerking tussen ziekenhuizen bij coronapatiënten
Volgens Goran Pisic zou de GGZ een voorbeeld moeten nemen aan de succesvolle samenwerking tussen ziekenhuizen bij corona patiënten. Tijdens de coronacrisis zijn coronapatiënten door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verdeeld over ziekenhuizen om te voorkomen dat de reguliere zorg niet in het geding komt.

Reguliere GGZ-instellingen hebben te maken met wachtlijsten en werken beperkt onderling samen om wachtlijsten weg te werken. Hierdoor wachten cliënten onnodig lang voordat ze kunnen beginnen met een behandeling, terwijl het vaak mogelijk is om direct te beginnen met een behandeling bij een online zorginstelling.

Het voordeel van online aanbieders is dat deze regionale tekorten makkelijker kunnen opvangen, omdat ze niet regio gebonden zijn.

Bron: Solutalks GGZ