Miljoenennota 2020 en box 3 , Bond van Belastingbetalers eist eerlijke

Het kabinet kondigt een forse verhoging aan van de heffingsvrije voet in box 3 vanaf 2021. Over de eerste € 50.000 van je vermogen betaal je geen belasting meer (en € 100.000 voor partners). Maar heb je samen meer dan 220.000 euro dan betaal je meer. De Bond van Belastingbetalers eist een eerlijke heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Het kabinet stelt het geduld van belastingbetalers op de proef. Ondanks alle adviezen is er nog steeds geen besluit genomen over het arrest van de Hoge Raad inzake de box 3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016.


Lastenverlichting voor kleine spaarders
Kleine spaarders betalen vanaf 2021 minder belasting over hun box 3-vermogen. Het kabinet verhoogt de zogeheten heffingsvrije voet in box 3 van € 30.000 naar € 50.000. Dat wil zeggen dat je over de eerste € 50.000 (en voor partners € 100.000) van je vermogen geen belasting betaalt.
In totaal gaat het om een belastingverlaging van ongeveer €226 miljoen per jaar. Om dit te dekken verhoogt het kabinet het tarief in box 3 van 30% naar 31%. Dit levert de schatkist 144 miljoen euro per jaar op.
De verhoging van het heffingsvrije vermogen is dus deels een sigaar uit eigen doos. Concreet betekenen de maatregelen dat mensen met een box 3-vermogen van minder dan €220.000,- (ca. 1,7 miljoen belastingplichtigen) minder belasting gaan betalen, en dat mensen met een vermogen van meer dan €220.000,- (ca. 400.000 mensen) meer gaan betalen.

Werkelijk behaald rendement
Ondanks de belastingverlaging in box 3 blijft de Bond voor Belastingbetalers voor uw belangen opkomen. Wij zijn voorstander van een systeem waarin belasting geheven wordt op basis van het werkelijk behaalde rendement. In gesprek met het Ministerie van Financiën hebben wij aangegeven mee te willen denken over het vinden van een structurele oplossing. Ook de Raad van State wijst op de verantwoordelijkheid van de wetgever voor een structurele oplossing voor box 3. In haar advies concludeert dit adviesorgaan van het kabinet dat: “…de wetgever een structurele aanpassing voor de box 3-heffing dus (weer/verder) voor zich uitschuift. Dit tast het maatschappelijke draagvlak voor de box 3-heffing en de geloofwaardigheid van de wetgever ernstig aan en zal het maatschappelijke ongenoegen over de box 3-heffing niet wegnemen. Vooral ook omdat de Hoge Raad heeft beslist dat het op het pad van de wetgever ligt op stelselniveau in een rechtstekort te voorzien.” De Raad van State adviseert uiteindelijk zelfs om het wetsvoorstel inzake de aanpassing van box 3 in haar huidige vorm niet aan de Tweede Kamer voor te leggen. Opnieuw een duidelijk signaal aan de wetgever om snel met een rechtvaardige oplossing voor box 3 te komen en niet door te blijven modderen.Aanhouder wint
De Bond voor Belastingbetalers houdt vol. Het arrest van de Hoge Raad over onze collectieve box 3-rechtszaak in de jaren 2013-2016 is glashelder. De wetgever dient rechtsherstel te bieden aan alle gedupeerden.
Meerdere deskundigen hebben het kabinet geadviseerd om financiële compensatie te bieden. De Staatssecretaris van Financiën zegt hierover tegen de Tweede Kamer dat het een ingewikkelde kwestie is en blijft. Hij kondigt aan meer tijd nodig te hebben om onderzoek te doen naar de hoogte van de financiële compensatie.
Nog steeds is er geen duidelijkheid. De Bond voor Belastingbetalers blijft zich onverminderd nzetten. Het is om deze reden dat zij eind 2019 besloten namens alle andere gedupeerden een juridische procedure in Straatsburg te starten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Heb je geen bezwaar ingediend?
Je kunt zelf bijdragen. Heb je in 2019 opnieuw belasting betaald over het rendement op uw vermogen dat je werkelijkheid nooit heeft gekregen? Maak dan tijdig bezwaar tegen uw aangifte inkomstenbelasting.
De Bond voor Belastingbetalers stelt hiervoor een gratis bezwaarschrift ter beschikking. Als je deze wilt ontvangen, en gratis wilt meeliften op de juridische procedure van de Bond voor Belastingbetalers, klik dan op de link onder aan dit artikel. Je ontvangt dan een bezwaarschrift per e-mail.
Artikel links