Moslims zamelen vlees in voor Voedselbanken

Magazine  »  Familie & kleinkinderen (142 artikelen)  »  Geloof (56 artikelen)

De vereniging Samenwerkende Moslim Hulporganisaties (SMHO) zamelt met steun van Cordaid tijdens het Offerfeest komende weekend vlees in voor armen in Nederland. In 20 steden kunnen Moslims een deel van het slachtvlees inleveren, waarna dit grotendeels wordt verwerkt tot houdbare worsten. Vlees en worsten worden via Voedselbanken en VanHarte resto’s onder armen in Nederland verspreid. Cordaid en SMHO dragen op deze manier bij aan armoedebestrijding in Nederland.

Het Islamitische offerfeest vindt plaats van 27 tot 31 november a.s. Tijdens dit feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon te offeren aan God. In Nederland worden vooral schapen geslacht. De Islam kent een sterke traditie van armoedebestrijding, het vlees wordt verdeeld onder familie, buren èn armen. De organisatie van de inzameling gebeurt door vrijwilligers. Vertegenwoordigers van moskeeën, Turkse organisaties en politici van Turkse afkomst vragen aan de gelovigen om per offerdier minimaal 1 kilo vlees in te leveren bij geselecteerde slagerijen in 20 steden. De verwerking tot worsten vindt plaats in Zoeterwoude, bij KOC Vleeswaren.

In januari wordt een deel van het vlees aangeboden in een week van Offerfeestmaaltijden, georganiseerd met VanHarte Resto’s. De worsten gaan naar de Voedselbanken.

Doel van de actie is om bij te dragen aan armoedebestrijding in Nederland en tevens een signaal van betrokkenheid en sympathie te geven vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap. Cordaid zet zich met deze actie in voor armoedebestrijding in Nederland en geeft steun aan migrantenorganisaties en bij deze actie betrokken partners: de SMHO, VanHarte Resto’s en Voedselbanken.