Museon vraagt aandacht voor de Atlantikwall-fietsroute

Foto: Museon
Foto: Museon

Het Museon in Den Haag vraagt dit voorjaar aandacht voor de fietsroute waarmee je de Atlantikwall in Den Haag ontdekt. De fietstocht komt langs de bunkers in de duinen en volgt het vroegere tracé van de mijnenvelden, tankmuren en tankgrachten dwars door de stad. Bij de fietsroutekaart hoort een website met verhalen, historische foto’s en interactieve plattegronden. Bij de samenstelling van de fietsroute werkte het Museon samen met de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS).

De uitvouwbare fietsroutekaart is onder andere verkrijgbaar bij de VVV, de openbare bibliotheken en (vanaf de heropening) ook bij het Museon. De website www.atlantikwalldenhaag.nl is uitgebreid met bijzondere historische foto’s uit het Haags Gemeentearchief. Ook bevat de website extra kaartlagen waar je ziet waar in de stad precies de tankmuren, tankgrachten, bunkercomplexen en mijnenvelden lagen. De fietsroute en de uitbreiding van de website werden mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland.

De nieuwe fietsroute vormt een uitbreiding van de bestaande Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag. In 2015 realiseerde het Museon samen met Bewonersoverleg Duinoord al een wandelroute met informatieborden.

De fietsroute biedt tal van mogelijkheden voor uitstapjes, zoals de museumbunkers van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, het Nationaal Monument Oranjehotel of de wandelroute over het bombardement op het Bezuidenhout. Ook het Museon ligt op de route. In de themazaal Kind in Oorlog vind je onder meer een brokstuk van een V2 en een indrukwekkende maquette van de S414-vuurleidingspost, de grootste nog bestaande bunker in Den Haag.

De nieuwe fietsroute verbindt allerlei bijzondere plaatsen met elkaar en volgt zoveel mogelijk de buitengrens van de voormalige Atlantikwall-vesting in Den Haag. Deze vesting liep van Kijkduin in het zuiden tot aan het Oostduinpark in het noorden en ging in de stad dwars door wijken als de Bomen- en Bloemenbuurt en Zorgvliet. De fietsroute komt uiteraard langs tal van kleine en grote bunkers. Imposant zijn de bunkers van de ‘Marine Seeziel-Batterie Scheveningen Nord’. Verrassend is het stuk tankmuur bij het NAVO- en TNO-complex of de bunker waarin theeschenkerij Waterkant in het Westbroekpark is gevestigd.

Alle verdedigingswerken uit de oorlog waren onderdeel van de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie die liep van Noorwegen tot aan Spanje. Deze Atlantikwall moest nazi-Duitsland beschermen tegen een invasie vanuit Engeland. Vanuit Den Haag bestuurde rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart het bezette Nederland. Samen met de haven van Scheveningen maakte dit de stad Den Haag van strategisch belang. Daarom kreeg Den Haag niet alleen verdedigingswerken direct langs de kust, maar ook dwars door de stad. De vijand kon immers ook een omtrekkende beweging maken. Zo veranderde een groot deel van de stad in een militaire vesting, waaruit vrijwel alle burgers werden geëvacueerd. Omdat Seyss-Inquart het landgoed Clingendael als residentie had uitgekozen, werd ook het landgoed opgenomen binnen deze vesting.

One Planet Expo – Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
SDG-House Museon, als instituut voor Cultuur en Wetenschap, vervult zijn door de Verenigde Naties bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de One Planet expositie. Het museum toont in de dynamische programmering inspirerende oplossingen voor zaken als gender gelijkheid, de klimaatproblematiek, een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie. Ook vraagstukken ten aanzien van gezondheid, vrede & veiligheid en biodiversiteit en voor het verkrijgen van begrip voor elkaar staan hierin centraal.

Bron: Museon