Museum de Zwarte Tulp krijgt in 2020 nieuw onderpand

Museum de Zwarte Tulp krijgt een nieuw en groter onderdak aan de Heereweg in Lisse. Ook gaat de naam veranderen en wel in Holland Tulip Museum. Met dit alles wil ze uitgroeien tot hét museum over alle facetten van de bolbloem met de tulp als representant van alle bolbloemen.

Sinds de jaren tachtig richtte Museum de Zwarte Tulp zich vooral op de geschiedenis van de bloembollenteelt en –handel. Ook de cultuurhistorie van de Bollenstreek kwam aan bod,

Bolbloemen gerelateerde kunst
Na een grondige renovatie in 2015 kwam daar bolbloemen-gerelateerde kunst bij vanuit een aantal belangrijke particuliere kunstcollecties. Het Museum voor de Bollenstreek, beter bekend als Museum de Zwarte Tulp, zet nu de volgende stap.

Nieuw onderdak plus nieuwe naam
Het museum verhuist in 2020 naar de nieuwe locatie: Heereweg 331 in Lisse. Voorwaarde voor de verhuizing is dat de financiering rondkomt, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt.
Met de opening van het nieuwe pand medio oktober 2020 zal de naam veranderen in het (inter)nationale Holland Tulip Museum. Het te betrekken pand aan de Heereweg 331 staat op een zichtlocatie aan de ingang van de bebouwde kom van Lisse en op 700 meter afstand van het centrum.

Thema’s
Het Holland Tulip Museum wordt naast het podium ook het kenniscentrum voor alle vormen van bollengerelateerde kunst. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan:
• de reis van de tulp en andere bolbloemen door de eeuwen heen
• (cultuur)historische aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld.

Trekpleister Panorama Tulip Land
In het vernieuwde museum komt het Panorama van de Bollenstreek. Het 67 meter brede panorama, ook bekend als Panorama Tulip Land, is geschilderd door kunstschilder Leo van den Ende.
Het is eerder tentoongesteld in Voorhout en werd in korte tijd door tienduizenden mensen bezocht. Het Holland Tulip Museum heeft zich hard gemaakt om dit werk als trekpleister te kunnen inzetten voor bollenminnende toeristen en andere bezoekers.

Artikel links