Nationaal Ouderenfonds opent Pesten Platform op Dag tegen Pesten

Vandaag tijdens de Landelijke dag tegen Pesten, opent het Nationaal Ouderenfonds het Pesten Platform. Vorig jaar bracht het Ouderenfonds het Pestprotocol uit. De vele reacties hierop bevestigden: pesten onder ouderen is een schrijnend probleem. Naar aanleiding van de publiciteit sprak het Ouderenfonds met woonzorgcentra die zelf initiatieven namen om het probleem aan te pakken. Het Pesten Platform biedt zorgprofessionals een plek om initiatieven, ervaringen en kennis uit te wisselen.

Het Nationaal Ouderenfonds meldde eerder dat in woonzorgcentra vrijwel net zoveel gepest wordt als op scholen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40% van ouderen in woonzorgcentra. Pesten kan leiden tot uitsluiting en daarmee tot vereenzaming. Ook kunnen de bloeddruk en het stressniveau stijgen, en neemt het risico op een depressie toe.

Tasje op de stoel
“Wij werden vreemd aangekeken toen wij het fenomeen pesten onder ouderen in de publiciteit brachten”, zegt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Maar: natuurlijk is pesten ook onder ouderen een probleem! Pesten heeft niets met leeftijd te maken, maar alles met mensen. Zeker zorginstellingen kunnen broeinesten van pesten zijn omdat ouderen zich onder andere vervelen door het gebrek aan activiteiten.” Als voorbeelden noemt Romme het “welbekende tasje op de stoel om deze ‘bezet’ te houden, of mensen die met rollators tegen elkaar in rijden.”

Handvat voor zorgprofessionals
Uit de gesprekken die het Ouderenfonds voerde met zorgprofessionals, kwam een heldere boodschap naar voren: maak pesten in woonzorgcentra bespreekbaar. Maar: hoe doe je dat? Tijdens de avondmaaltijd een keer vragen ‘wie wordt er gepest?’ is duidelijk niet de goede aanpak. Hoe dan wel? Het Nationaal Ouderenfonds wil daar concrete handvatten voor bieden.

Pesten Platform
Professionals kunnen op het afgesloten forum met elkaar in gesprek gaan over signalen die zij rondom pesten op de werkvloer opvangen. Op deze interactieve manier ontwikkelt de kennis rondom pesten onder ouderen zich steeds verder. Deze kennisontwikkeling is essentieel om handvatten die het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt steeds effectiever te maken. We vragen zorgprofessionals om hun ervaringen te delen op het Platform, te bereiken via onze website. Alleen zo kunnen we samen met zorgprofessionals werken aan concrete maatregelen.

Ouderen die zelf gepest worden, kunnen voor een luisterend oor bellen met de Ouderentelefoon:
0900 – 60 80 100 (5 cent/minuut). De lijn staat open voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen.