Nationale Kanker en Werk Dag Wat kan er wl

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Op 5 november vindt de Nationale Kanker en Werk Dag plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die in relatie tot werk geconfronteerd wordt met kanker. Het centrale thema is ‘Kanker en Werk: Wat kan er wél!’ Met een focus op de samenwerking tussen werkgever en werknemer.

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 7 mensen kanker tijdens zijn werkende leven. De emotionele en fysieke impact van kanker en de behandelingen zijn groot. Werkbehoud of het hervatten van werk kan daardoor een flinke uitdaging zijn. Gelukkig zijn steeds meer werknemers in staat om tijdens of na hun behandeling terug te keren op de werkvloer. Dat is belangrijk, want werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Helemaal als iemand ernstig ziek wordt. Werk biedt structuur en zorgt voor afleiding en sociale contacten.

Werkgever en werknemer
Werkgevers hebben een belangrijke rol in de begeleiding van werknemers met kanker. Ze staan in direct contact met de werknemer en zijn in de positie om het werk van de werknemer aan te passen. Hiermee zijn ze in staat om verdere sociale en economische schade voor de werknemer en de organisatie te voorkomen. Voor werknemers zelf is het belangrijk om te beseffen welke mogelijkheden er zijn om te blijven werken en terug te keren na de ziekte.

De Nationale Kanker en Werk Dag
Tijdens de Nationale Kanker en Werk Dag wordt door indringende scenes voelbaar gemaakt wat er gebeurt op de werkvloer wanneer een werknemer de diagnose kanker krijgt, behandeld wordt en weer aan het werk gaat. Het unieke aan deze dag is dat werkgevers en werknemer kennis opdoen, praktische informatie krijgen, maar vooral ook elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Er wordt een brug geslagen tussen werknemers en werkgevers, zodat zij elkaars perspectief ervaren en daarvan leren. Ook zijn er experts en professionals aanwezig die hun kennis delen en zich voeden met ervaringen van werkgevers en werknemer. Er ontstaat zo een breed platform dat werkelijk het verschil kan maken. Om te laten zien wat er wél kan.

De deuren van Landgoed Zonheuvel in Doorn zijn geopend vanaf 08.45 uur. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op www.nationalekankerenwerkdag.nl

Bron: Stichting Nationale Kanker en Werk Dag