Natuurmonumenten

Een top natuurmonument en zo zijn er meer.
Een top natuurmonument en zo zijn er meer.

Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd van Natuurmonumenten en ik ben niet de enige las ik. In 2009 hebben ongeveer 60.000 leden dat ook gedaan las ik in de krant en ik denk dat dit verschijnsel zich nog voortzet. Verklaring? Ik zie reacties als, ‘het is de economische crisis ’, maar daar geloof ik niks van. Zelf was ik 14 jaar lid en als enthousiast wandelaar en buitensporter vond ik dat eigenlijk vanzelfsprekend. Tot ik er tegen aanliep dat het beheer van meer en meer natuurgebieden aan Natuurmonumenten wordt uitbesteed. Ik vind Natuurmonumenten op zich een organisatie met een prima ideële doelstelling, maar mijn weerstand tegen het beleid van die organisatie groeide ieder jaar. Ik heb nog geprobeerd via de geëigende kanalen daar over in gesprek te komen, via de z.g. districtscommissie, maar gemerkt dat je daar niet zo maar tussenkomt. Jammer, want ik vind dat de organisatie en het beleid van Natuurmonumenten op de schop moeten. En ja, je moet het paard van Troje natuurlijk ook niet binnen halen.

Natuurmonumenten gaat nu ongetwijfeld in het geweer tegen de voorgenomen bezuinigingen op de natuur van het huidige kabinet. Ik verwacht echter van deze zeer rijke organisatie dat ze creatiever naar eigen besparingsmogelijkheden gaan kijken, meestal is het weg – organiseren van een directeur al genoeg voor aanzienlijke besparingen. Natuurmonumenten is een vereniging, een Private, dus geen Publieke organisatie, en weet aanzienlijke subsidies te verwerven. Natuurmonumenten is eigenlijk dan toch wel een beetje van ons allemaal?

Natuurlijk natuur is belangrijk, maar iedere organisatie en ook Natuurmonumenten hebben een sterke drang zaken in stand te houden en zelfs uit te breiden waar je best eens over kunt discussiëren. Ik zelf was laatst nog in het bezoekerscentrum Veluwezoom en schrok eerlijk gezegd een beetje van de luxe uitstraling van dit Natuurmonument. Het exploiteren van zulke objecten kan toch niet het doel van Natuurmonumenten zijn? Nou ja in ieder geval zie ik ook hier dat mijn bescheiden contributiebijdrage niet echt nodig is.

Ik blijf vinden dat Natuurmonumenten een prima doelstelling heeft. Enkele ergerlijke beleidswegen bevallen me echter voor geen meter. Hoe men om gaat met mountainbike routes bij voorbeeld. Ja als je in een druk recreatiegebied bent, ben je niet alleen en zeker niet in de weekenden en vakanties. Rondom steden is de recreatiedruk vaak zo hoog dat je wel regulerend op moet treden om elkaar niet te veel in het vaarwater te zitten. Zeker in een gebied als rond de Posbank bij Rheden en Velp. Hier zijn de eerste mountainbikeroutes ontstaan. Logisch dat je daar op de drukke dagen niet van af mag wijken. Voor mountainbikes die niet uit de streek komen is het ook heel plezierig dat die routes er zijn. Je hoeft de markeringen maar te volgen en je ploegt door een prachtig stukje natuur. Daar moet je rond de Postbank tegenwoordig wel extra voor betalen, wandelaars en fietsers gelukkig (nog?) niet. Ook zie ik geen reden om te handhaven, tegen strenge boetes, dat je niet van de routes wijkt, op niet drukke dagen, buiten de weekenden en buiten het vakantieseizoen bij voorbeeld . Ik kwam hier enkele jaren geleden regelmatig en kon er heerlijk mijn gang gaan. Ik kwam ook eigenlijk nooit iemand tegen als ik met de mountainbike daar ronddoolde. Volgens mij is dat nog zo.

Erger wordt het wanneer Natuurmonumenten dit beleid landelijk wil invoeren en daar ziet het wel naar uit. Steeds meer natuur rondom Ede en van de Veluwe wordt beheerd door Natuurmonumenten. Ook hier verschijnen mountainbike routes, vaak is het ook nog een mooi parcours. Maar als ik hier op eens met mijn mountainbike van de begaande wegen af ga, kom ik werkelijk een hele dag nauwelijks iemand tegen. Leuk dus die routes, ik rij ze zelf ook graag en voor liefhebbers die niet uit de omgeving komen is het een prachtig stukje recreatieve structuur, maar handhaven op het niet verlaten van deze routes, om gewoon eens vrij in de natuur te zijn, slaat hier helemaal nergens op. Ik heb vernomen dat de eerste bekeuringen al uitgereikt zijn. Ik denk dat alleen mountainbike haters daar blij mee zijn. Natuurlijk kun je wel eens een wandelaar tegen komen, maar die hoeft toch niet direct te klagen als je rekening met elkaar houdt?

Een andere vorm van ergerlijk gedrag vind ik de handhaving rond het al dan niet bijvoeren van (wilde?) dieren in de winterperiode. Ik wil me niet mengen in de discussie of dat wel of niet zou moeten gebeuren, maar een oud boswachter bekeuren die het niet kan aanzien en dus bijvoert waar het (op dat moment) niet mag , verbetert en verslechterd de wildstand natuurlijk niet. Je kunt het volgens mij alleen maar eens of oneens met deze boswachter zijn. Verschil van mening was in dit land tot nu toe nog niet strafbaar.

Natuurmonumenten kent een ledenraad en heet democratisch te zijn. Toch vraag ik me af of deze logge organisatie wel weet te luisteren naar de leden op een manier waardoor het opzeggen van het lidmaatschap minder wordt. Dat wijten aan de economische crisis vind ik een dooddoener. Voorlopig ga ik er maar vanuit dat ze geld genoeg te besteden hebben, zeker als ik op de site lees dat de inkomsten ondanks de ledendaling ongeveer gelijk gebleven zijn.
Uit het jaarverslag 2009 van Natuurmonumenten. ‘De komende jaren blijft de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 veel inzet vragen van Natuurmonumenten. Daarbij is wel meer aandacht nodig voor de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur en bij het natuurbeleid. In dit verband baart het zorgen dat de fondsen- en ledenwerving van Natuurmonumenten moeizamer verlopen. De vereniging wil in 2010 nadrukkelijk aandacht schenken aan dit onderwerp. Wij blijven verder werken aan een Nederland waarin alle inwoners dagelijks kunnen genieten van natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat willen wij bovenal doen mét mensen die zich betrokken voelen bij hun groene omgeving. In de tweede helft van het jaar zorgden nieuwe feiten en inzichten voor een bijstelling van de begroting voor 2010. De aanleiding was een forse daling van het aantal leden. De ledenwervingstrategie voor 2010 is aangepast. Daarnaast willen het bestuur en de verenigingsraad zich in 2010 fundamenteler beraden op een herpositionering van Natuurmonumenten, en in het verlengde daarvan op de leden- en fondsenwerving voor de langere termijn.
Ik ben benieuwd !

Artikel links