Nederland is Eurovisie Songfestival zat

Ruim 90% van de Nederlanders is geen fan van het Eurovisie Songfestival. De helft vindt het Europese liedjesfestijn niet meer van deze tijd. Zes op de tien inwoners gaan nog een stapje verder; van hen mag het Songfestival zelfs worden opgedoekt.

Laat ook uw stem horen, bent u ook het Eurovisie Songfestival zat?

3 j's songfestival

De meerderheid (59%) vindt het Songfestival niet meer zo leuk als vroeger en nog geen 5% kijkt er echt naar uit. Wat niet in de laatste plaats wordt veroorzaakt door de dominante aanwezigheid van het voormalige Oostblok. Want de helft van de Nederlanders onderschrijft de stelling “Sinds er zoveel Oost-Europese landen meedoen is het Eurovisie Songfestival lang niet meer zo leuk”. Sowieso vinden zes op de tien Nederlanders het vreemd dat op het Eurovisie Songfestival landen van buiten Europa mogen meedoen. En toch is maar een kwart te porren voor het idee een festival te organiseren met uitsluitend landen uit West-Europa.

Dit blijkt uit een online onderzoek dat marktonderzoekbureau Trendbox recentelijk heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van 1.009 Nederlanders in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

Vriendjespolitiek
Ruim 20% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat het van tevoren al is bekokstoofd welk land het Eurovisie Songfestival gaat winnen. Denkt de meerderheid dus dat alles eerlijk verloopt? Nee, aangezien meer dan de helft twijfelt aan de integriteit van de organisatie. Eerlijk of niet, verreweg de meerderheid (72%) is van mening dat het toekennen van de punten aan de liedjes een hoop vriendjespolitiek is.

Eurovisie Song- of Showfestival?
Volgens tweederde van onze inwoners gaat het bij het Eurovisie Songfestival niet meer om de muziek maar om de show. Wel is ruim de helft van mening dat je maar beter in het Engels kunt zingen. Volgens hen vergroot dit namelijk de kans om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. En hebben langzame nummers juist minder kans op winst? Volgens de meerderheid (74%) niet.

Doet Nederland mee dit jaar?
Zeven op de tien Nederlanders weten dat ons land meedoet aan het aankomende Eurovisie Songfestival. Bijna 30% denkt derhalve dat we dit jaar verstek laten gaan. Allen die weten dat Nederland ook dit jaar van de partij is, zijn ervan op de hoogte dat we eerst een halve finale door moet zien te komen alvorens in de finale te kunnen optreden (overigens zou 39% deze halve finale constructie willen afschaffen). Onze kansen op de finale schatten we niet al te hoog in: driekwart vreest dat Nederland de halve finale niet zal overleven. Slechts een kwart is dus positief in dit opzicht. Overigens is de meerderheid (driekwart van onze inwoners) van mening dat Nederland een keer moet stoppen met deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Wie vertegenwoordigt ons land?
Op de vraag: “Welke artiest of groep zal Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival” antwoordt ruim tweederde correct: de 3JS. De overigen weten het niet of noemen Nick en Simon in dit verband. Met 4% is de naam van het liedje dat de drie Volendammers gaan vertolken “Never Alone” veel minder bekend.

Gaan we winnen?
Vooropgesteld dient te worden dat ruim 40% van onze inwoners verwacht het niet meer mee te maken dat Nederland ooit het Eurovisie Songfestival zal winnen. Dit geldt zowel voor jonge als oudere Nederlanders. En ook over onze kansen op het aankomende Songfestival zijn we niet positief. Van degenen die denken dat Nederland de finale haalt is 5% van mening dat we beslag gaan leggen op de eerste plek. Gemiddeld genomen verwacht men dat Nederland ergens op de elfde plaats zal eindigen. Overigens is ruim een derde van de Nederlanders van mening dat ook kleine landen gewoon kans maken het Songfestival te winnen.

Gaan we kijken?
Hoewel we absoluut geen voorspellingen willen en kunnen doen over kijkersaantallen van het aankomende Eurovisie Songfestival, hebben we toch de animo onder de Nederlanders gepeild. Zo’n driekwart van Nederland is niet van plan te gaan kijken naar het Songfestival, noch naar de halve finale noch naar de finale. Nu zijn intentie en werkelijk gedrag een wereld van verschil. Want je weet hoe het gaat; op de betreffende zaterdagavond zap je toch even in het festival en blijf je wellicht hangen. Zeker als Nederland meedoet in de finale, want dan neemt de animo om te kijken behoorlijk toe. En als we gaan kijken is dat thuis, alleen of met familie. In het hele onderzoek onder duizend Nederlanders zijn we zeggen en schrijven één persoon tegengekomen die van plan is naar het festival, dat in Düsseldorf plaatsvindt, af te reizen.

Tenslotte: douze of zéro points?
Zoals bekend worden de liedjes aan het einde beoordeeld aan de hand van punten. De puntentelling loopt daarbij van 0 tot en met 12, waarbij 9 en 11 punten ontbreken. Aan de Nederlanders hebben we gevraagd welke punten men zou geven aan het Eurovisie Songfestival in het algemeen. Een derde geeft het festijn 0 punten terwijl ruim 40% niet meer over heeft dan een 1 tot en met 5. Slechts 2% geeft een hoge score, te weten 10 of 12 punten. Geen goede prestatie derhalve. Een teken des te meer dat Nederland klaar is met het Eurovisie Songfestival.