Nederland kan sterker uit de crisis komen

Magazine  »  Actualiteiten (694 artikelen)  »  Financieel (103 artikelen)

Rob de Wijk overhandigt vandaag de eerste exemplaren van zijn nieuwe boek 5 over 12: Hoe Nederland toch sterker uit de crisis kan komen aan Arend Jan Boekestijn en Willem Middelkoop.

rob de wijk 5 over 12

De kernvraag die De Wijk in 5 over 12 aan de orde stelt is hoe wij onze welvaart in een snel veranderende wereld kunnen behouden, ondanks dat regeringen onmachtig zijn daadkrachtig te regeren. Politici moeten een oplossing vinden voor de grote uitdagingen van deze tijd om onze welvaart en veiligheid voor ons en onze kinderen te waarborgen. De opkomst van nieuwe grootmachten als China, grondstoffenschaarste, klimaatverandering, de financiële crisis en stagnerende economische groei eisen een krachtig antwoord. Dit lijkt een onmogelijke opgave want de democratie staat onder druk.

Komen politici niet met een oplossing, dan gaat de financiële crisis naadloos over in verval en als het echt tegenzit, in economische, maatschappelijke en politieke chaos. Antwoorden en oplossingen zijn mogelijk, aldus De Wijk, maar dat vereist politici die het volk leiden en niet politici die het volk naar de mond praten. Zij zouden het vertrouwen van de burger moeten herwinnen met een nieuw, op feiten gebaseerd, richtinggevend verhaal over waar het met Nederland naartoe moet.

In een visionair verhaal laat Rob de Wijk zien hoe de westerse wereld in de huidige situatie verzeild is geraakt, wat de toekomstige uitdagingen zijn en hoe daarop kan worden ingespeeld. Hij concludeert dat ons land sterker uit de crisis kan komen mits politici een nieuwe, positieve maatschappelijke dynamiek weten te creëren. Voor het daarvoor benodigde richtinggevende verhaal geeft hij een forse aanzet. In dit boek laat De Wijk zich niet leiden door de waan van de dag en populaire opvattingen; hij dringt door tot de kern van de zaak en stimuleert het debat.

Arend Jan Boekestijn en Willem Middelkoop
De overhandiging van de eerste exemplaren zal plaatsvinden tijdens een seminar over het boek waarin de auteur een toelichting geeft en vervolgens in debat gaat met Arend Jan Boekestijn en Willem Middelkoop en de zaal. Da Vinci Theater (bij hoofdkantoor Afas Software), Philipsstraat 9, 3833 LC Leusden, 13.00-17.00 uur. Het seminar wordt georganiseerd door Buro van Oranje. De pers is tijdens het seminar welkom. Voor meer informatie en aanmeldingen: www.boekseminar.nl.

Prof. dr. Rob de Wijk is één van de meest gevraagde commentatoren op het gebied van internationale vraagstukken. Hij is directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het centrum richt zich op nationale en internationale vraagstukken. Tevens is hij hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Van Rob de Wijk verschenen eerder Toestanden in de wereld (2008), Doelwit Europa (2008), Supermacht Europa (2005) en Pyrrus in Kosovo (2001).